Lukijalta
Mielipide

On liian monia taloyhtiöitä, missä yhtiön hallitus on luovuttanut ”valtansa” ja päätöksenteon isännöintitoimistolle ja hoitavalle isännöitsijälle

Isännöinnin merkitys taloyhtiöiden asioiden hoidossa ja hallinnoinnissa on varsin merkittävää ja monille taloyhtiöille liiankin itsestäänselvyys.

Isännöinnin merkitys taloyhtiöiden asioiden hoidossa ja hallinnoinnissa on varsin merkittävää ja monille taloyhtiöille liiankin itsestäänselvyys. On liian monia taloyhtiöitä, missä yhtiön hallitus on luovuttanut ”valtansa” ja päätöksenteon isännöintitoimistolle ja hoitavalle isännöitsijälle. Hallitus tekee mitä isännöitsijä haluaa/suosittelee/käskee, eikä käytä omaan harkintaansa ja tietoonsa perustuvaa päätösvaltaa.

Hallitus on isännöitsijän esimies, ei päinvastoin. Vastuu tehdyistä päätöksistä on hallituksella, ei isännöitsijällä. Hallituksen jakamatonta vastuuta ei voi liiaksi korostaa.

Pitkä kokemukseni hallitustyöskentelystä sekä jäsenenä että puheenjohtajana on tuonut esiin monia tapauksia isännöinnin huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä ja jopa osaamattomuudesta. Tämä koskee myös suuria toimistoja, missä henkilökohtaiset ero isännöitsijöiden välillä voivat olla varsin suuret. Tämä sama koskee myös kirjanpitäjiä sekä isännöitsijän ja kirjanpitäjän välistä yhteistyötä.

Hallituksen työmäärä voi vaihdella eri aikoina hyvinkin paljon, johtuen esimerkiksi yhtiön koosta ja elinkaaren vaiheesta. Isot saneeraukset lisäävät monin tavoin työmäärää, mutta ovat samalla erityisen mielenkiintoisia ja palkitsevia.

Minä toivon kaikilta osakkailta halukkuutta osallistua hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenyys avartaa ja selkeyttää käsityksiä asuntoyhtiön asioiden hoidosta ja kiinteän omaisuuden arvon säilyttämisestä.

Isännöitsijää valitessaan (kuuluu hallituksen toimivaltaan) hallituksen tulee kiinnittää erityistä huomiota isännöintisopimuksen (tulee tehdä aina kirjallisesti) sisältöön.

Hinta on toisarvoinen tekijä, ellei tiedetä, mitä hinnalla saa. Kokonaiskustannus muodostuu yleensä kiinteästä kuukausilaskutuksesta sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

Erilliskorvaukseen perustuvat tehtävät liittyvät useimmiten asuntoyhtiön erilaisiin saneerauksiin tai muihin erikseen ja ennalta sovittuihin asioihin. Kolmantena huomion kohteena tulisi olla asukkailta erikseen perittävät korvaukset (esimerkiksi isännöitsijätodistus).

"Minä toivon kaikilta osakkailta halukkuutta osallistua hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenyys avartaa ja selkeyttää käsityksiä asuntoyhtiön asioiden hoidosta ja kiinteän omaisuuden arvon säilyttämisestä."

Isompiin saneerauksiin liittyen on hyvä huomioida, että osa isännöintiyrityksistä on ”ulkoistanut” remontteihin liittyvät työtehtävien hoidon ja pahimmillaan jopa omalle, erilliselle yhtiölle, jolloin kyseessä saattaa olla eturistiriitaa tai selkeää rahastusta. Näissä tapauksissa hallituksen tulee reagoida nopeasti ja pyytää remonttiasioiden hoitoon erillistarjousta ”ulkopuoliselta taholta”. Tämä menettely tuo yleensä selvää säästöä pienellä vaivalla.

Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, kuinka yhtiön asioita hoidetaan. Vastuu yhtiön asioiden hoidosta on aina yhtiökokouksella ja kokouksen valitsemalla hallituksella. Isännöitsijä joutuu vastuuseen vain harvoin, ellei kyseessä ole tuottamuksellisuus tai väärinkäytös, minkä toteennäyttö saattaa olla vaikeaa.

Hallituksen oikeus ja velvollisuus on ohjata ja tarkkailla isännöinnin toimintaa. Asiat ovat harvoin itsestäänselvyyksiä. Monet isännöitsijät tiedottavat hallitukselle tekemisistään liian vähän, joten kannattaa kysellä ja pyytää selvityksiä eri asioista määräajoin. Myös kirjanpitoon ja tositteisiin kannattaa tutustua. Kun tiedät ja tunnet asiat ja niiden taustat, olet oikealla tiellä ja tukevalla pohjalla.

Osakkailla on oikeus kyseenalaistaa yhtiön asioiden hoitoa ja vaatia selvityksiä eri asioista. Olkaa siis aktiivisia ja kyselkää. Hallituksella on velvollisuus vastata kysymyksiin. Näin parannatte omalta osaltanne hoidon tasoa ja asioiden avoimuutta.

Raimo Koiranen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.