Lukijalta
Mielipide

Omakotitaloalueen kaavoituksella voidaan kasvattaa perhekokoa – kun arki toimii, on helpompi haluta lisää lapsia

Syntyvyyden väheneminen Suomessa on niin merkittävää, että meidän tulee tehdä toimenpiteitä lapsiluvun kasvattamiseen kaikilla toimialoilla.

Syntyvyyden väheneminen Suomessa on niin merkittävää, että meidän tulee tehdä toimenpiteitä lapsiluvun kasvattamiseen kaikilla toimialoilla. Uusien omakotitaloalueiden kaavoitusta kehittämällä voidaan tukea alueen perheiden hyvinvointia ja siten kasvattaa lapsilukua.

Kaavoitettavan uuden omakotitaloalueen taloihin tulee tehdä valmius muusta talosta erilliselle yksiön tasoiselle huoneelle. Eli huoneelle, jossa on lvis-valmiudet omalle keittotilalle, wc/suihkulle ja mahdollisuus omaan uloskäyntiin.

Yksi merkittävä syy suomalaisten perheiden pienelle lapsimäärälle on se, että edes hyvinvoivat perheet eivät saa tarvitsemaansa tukea pikkulapsiperheen arkeen. Omakotirakentamisen parempaa elinkaariajattelua taas tulisi tukea kaavoituksella.

Ehdotan, että uuden omakotitaloalueen kaavoituksessa osa alueen taloista velvoitetaan suunniteltavaksi siten, että niistä on vähintäänkin valmius eriyttää yksi huone omaksi yksikökseen. Erillinen huone palvelee perheitä monin tavoin.

1. Läheisten majoittaminen pidempiaikaisesti ja arjen tuki on helpompi järjestää. Läheisten, isovanhempien ja lähisukulaisten tuki jää puuttumaan usein pitkien välimatkojen vuoksi. Lyhyet sukulaisvierailut eivät korvaa entisajan asumismuotoa, jossa eri sukupolvet jakoivat arjen samassa pihapiirissä.

2. Au pairin palkkaaminen mahdollistuu. Au pairin tarvitseman asunnon puute estää usein au pairin hankinnan perheissä, joissa se muuten olisi mahdollista.

"Kun perheiden arki toimii, on helpompi haluta lisää lapsia."

3. Perheen nuori aikuinen voi harjoitella itsenäistymistä omassa yksikössään, mikä voi pidentää nuoren kotona asumista. Tämä kasvattaa nuoren hyvinvointia ja vähentää kunnan tarvetta kalliille yksiörakentamiselle.

4. Vanheneva ikäihminen voi muuttaa perheen kotiin. Itsenäinen asuminen mutta lähellä muuta perhettä tukee tutkitusti vanhenevan hyvinvointia. Vähentää palveluasumisen tarvetta ja tukee vanhenevan väestön kotona asumista.

5. Huoneen vuokralle antaminen tuo lisätuloja perheelle ja monimuotoistaa alueen asunto- ja väestökantaa. Tämä tukee alueen elinvoimaisuutta.

6. Erillinen kotitoimistotila tukee tämän päivän etätyöskentelyä tai yrittäjänä työskentelyä ja tukee näin alueen työllisyyttä.

Eriytettävän yksiön valmiuksien rakentamisen vaatiminen kaavoituksessa edellyttää kaavoittavalta viranomaiselta uudenlaista ajattelua ja toimeenpanoa.

Hyvällä suunnittelulla valmiuksien rakentaminen ei tuo rakennuttajalle paljoakaan ylimääräisiä kustannuksia, koska tila voi palvella perhettä eri tavoin perheen elinkaaren ajan.

Valmius yksiön tasoiselle huoneelle tulee toteuttaa omakotitaloissa huoneena, ei erillisenä huoneistona. Tällöin esimerkiksi omakotitalon esteettömyysvaatimukset voidaan täyttää muualla talossa.

Lisäksi huoneen käyttötarkoitusta voidaan joustavasti muuttaa, mikä ei aina osakeyhtiömuotoisessa usean huoneiston kiinteistössä ole mahdollista.

Omakotitalokaavoituksella voidaan näin tukea perheiden toimivaa arkea eri elämänvaiheissa. Kun perheiden arki toimii, on helpompi haluta lisää lapsia.

Kaisa Säily

Klaukkala

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.