Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Oi­keus­mi­nis­te­ri Häk­kä­nen: Suo­mes­sa ei ole tilaa sha­ria-lail­le tai muille rin­nak­kais­yh­teis­kun­taa ta­voit­te­le­vil­le pyr­ki­myk­sil­le

Uskonnolla tai kulttuurilla ei voi perustella ihmisten perusoikeuksien loukkaamista, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) Etnisten suhteiden...

Ministeri Häkkänen painottaa Suomen oikeuden antavan kaikille yhdenvertaista suojaa sukupuolesta, ihonväristä, kulttuurista tai muusta taustasta riippumatta. Arkistokuva.
Ministeri Häkkänen painottaa Suomen oikeuden antavan kaikille yhdenvertaista suojaa sukupuolesta, ihonväristä, kulttuurista tai muusta taustasta riippumatta. Arkistokuva.
Kuva: Joel Maisalmi

Uskonnolla tai kulttuurilla ei voi perustella ihmisten perusoikeuksien loukkaamista, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etno-foorumissa Helsingissä.

Häkkänen painotti Suomen oikeuden antavan kaikille yhdenvertaista suojaa sukupuolesta, ihonväristä, kulttuurista tai muusta taustasta riippumatta.

–  Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa, jossa perusoikeudet kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Suomi on yhteiskunta, jossa monimuotoisuudesta huolimatta elämme kaikkien oikeuksia kunnioittaen. Yhdenvertaisuus on Suomen voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä voima.

Häkkäsen mukaan monimuotoisuus ei tarkoita sitä, että Suomeen voisi syntyä rinnakkaisyhteisöjä, joissa kaikkien perusoikeudet eivät toteutuisi esimerkiksi uskonnollisista tai kulttuurisista syistä.

–  Uskonnolla tai kulttuurilla ei voi perustella esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksien loukkaamista pakkoavioliitoilla tai silpomisella. Suomessa ei ole mitään tilaa sharia-laille tai muille rinnakkaisyhteiskuntaa tavoitteleville pyrkimyksille. Oikeudet ovat yhdenvertaisia jokaiselle.

Lisäksi hän muistutti Suomessa olevan parannettavaa syrjinnänvastaisessa työssä.

–  Tutkimustulokset tuovat esiin huolestuttavan korkeita lukuja maahanmuuttajaväestön kokeman syrjinnän, häirinnän ja väkivallan kokemusten osalta.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on edistää avointa vuoropuhelua sekä osallistaa kielellisiä, etnisiä ja muita väestöryhmiä.