Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Oi­keus­mi­nis­te­ri Häk­kä­nen haluaa tiu­ken­taa ri­kos­ten ran­gais­tuk­sia en­ti­ses­tään – "Pa­hoin­pi­te­ly­kult­tuu­ri elää meillä sit­keäs­sä"

Vireillä oleva kiristysten paketti rikosrangaistuksiin tuo arviolta 17,4 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) haluaa kääntää kriminaalipoliittisen keskustelun näkökulman rikoksentekijästä uhriin ja teon sovittamiseen.
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) haluaa kääntää kriminaalipoliittisen keskustelun näkökulman rikoksentekijästä uhriin ja teon sovittamiseen.
Kuva: Ella Kiviniemi

Vireillä oleva kiristysten paketti rikosrangaistuksiin tuo arviolta 17,4 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan rangaistuksen pitää tuntua oikeudenmukaiselta myös uhrin näkökulmasta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tahtoo jatkaa rikosten rangaistuskäytäntöjen tiukentamista. Esittämäänsä kuuden kohdan kiristyspakettia Häkkänen pitää hyvänä alkuna, mutta väkivaltarikosten ja muun vakavan rikollisuuden osalta seuraamusruuvi on yhä liian löyhässä.

– Enempää lakiesityksiä en ehdi viemään läpi ennen eduskuntavaaleja, joten paljon jää korjattavaa, Häkkänen toteaa Lännen Medialle ja listaa muutaman esimerkin epäkohdista.

– Nykyisellään vankilasta vapautuu, kun tuomiosta on suoritettu puolet tai kaksi kolmasosaa. Määräaikaisen vankeuden enimmäispituus on 15 vuotta, vaikka rikoksia olisi tehty kuinka paljon tahansa. Rikoksista saa paljousalennusta.

Ensi hallituskauden suurin kysymys on Häkkäsen mielestä se, miten Suomessa ryhdytään määrätietoisesti vähentämään väkivaltaa, eli henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia.

Työlistalle hän laittaisi henkirikosten, pahoinpitelyjen, lapsiin kohdistuva väkivallan, seksuaalisen väkivallan ja koulukiusaamisen torjumisen ja ennaltaehkäisyn. Luupin alle joutuisi myös se, ovatko väkivaltarikosten rangaistukset kohdallaan.

"Rangaistuksen on oltava riittävän kova, jotta uhri kokee sen oikeudenmukaisena sovituksena."
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Suomen rangaistusjärjestelmä on hyvin kevyt kansainvälisesti vertailtuna, sanoo Häkkänen. Yhtenä syynä hän näkee sen, että kriminaalipolitiikkaa on tehty liian pitkään rikoksentekijän näkökulmasta uhrin ja yhteiskunnan kustannuksella.

– Mikä on riittävä pelotevaikutus ja miten vankeus tehoaa rikolliseen.

– Suomessa on vuosikymmeniä puhuttu, ettei vankila paranna ketään ja etteivät rangaistukset ennalta ehkäise rikoksia. Eivät niin, mutta eihän se ole peruste keventää seuraamuksia.

Häkkänen muistuttaa, että jo nyt oheisseuraamusten kiristyksiin lisättiin esimerkiksi päihdekuntoutusta.

– Haluan kääntää näkökulman uhriin. Rangaistuksen on oltava riittävän kova, jotta uhri kokee sen oikeudenmukaisena sovituksena, Häkkänen painottaa.

Häkkänen on esittänyt uusia kiristyksiä rikosten rangaistuksiin tiuhaan tahtiin viime keväästä lähtien. Paketin viimeinen osa, lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventamista koskeva esitys, annetaan eduskunnalle ensi torstaina.

Tätä ennen Häkkänen on esittänyt valvonnan lisäämistä uudeksi oheisrangaistukseksi aikuisille ehdollisen vankeuden kylkeen. Myös yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärää on tarkoitus kasvattaa 90 tunnista 120 tuntiin.

Kiristyksiä on tulossa rikoksenuusijoiden vapautumiseen sekä vapautuvien vankien valvontaan ja väkivaltariskin arviointiin. Lisäksi Häkkänen on esittänyt sakon muuntorangaistuksen palauttamista.

– Siirtymävaiheen jälkeen, kun kaikki uudistukset ovat voimassa vuonna 2021, niiden aiheuttamat lisäkustannukset ovat vuositasolla arviolta noin 17,4 miljoonaa euroa, Häkkänen laskee.

Rikosseuraamuslaitoksen reilun 200 miljoonan euron vuosibudjettia kiristykset kasvattavat noin 8,3 prosenttia.

– Vihreät ovat ihmetelleet, että miksi pitää rangaista, jos se kerran maksaa. Oma viestini on, että eihän siksi voi jättää rankaisemattakaan. Lain kunnioitus edellyttää, että rikoksesta seuraa rangaistus. Oikeusjärjestelmän rangaistusosio maksaa, se on vain hyväksyttävä.

Häkkänen ottaa esimerkiksi sarjanäpistelijät, jotka selviävät nykyisellään käytännössä rangaistuksetta jättämällä sakot maksamatta.

– Siksi sakon muunto vankeudeksi pitää palauttaa. Ei oikeusjärjestelmässä voi olla aukkoa, jonka takia rikoksesta voisi selvitä rangaistuksetta.

Häkkäsen mielestä suomalaisessa keskustelussa tiede ja politiikka on sotkettu keskenään. Hän perää poliitikoilta selkärankaa ja vastuuta.

– Rangaistusten ankaruus on arvokysymys. Ei sopivaa rangaistusta voi pelkästään tieteen avulla ratkaista, eiväthän tutkijat muutoin olisi eri linjoilla asiasta, Häkkänen sanoo.

– On eduskunnan tehtävä päättää, pitääkö lakeja noudattaa ja minkälaisia rangaistuksia niiden rikkomisesta lain tasolla seuraa

Kansalaisille tehtävät gallupit mittaavat Häkkäsen mukaan suuntaa antavasti sitä, miten tavalliset ihmiset kokevat esimerkiksi oikeusjärjestelmän toimivuuden. Hän ei kuitenkaan tekisi pitkälle meneviä johtopäätöksiä kyselyiden perusteella.

– Gallupeissa on vaarana se, että asian käsittely menee huutoäänestykseksi, enkä näe vaahtosuista kriminaalipolitiikkaa hyödyllisenä. Tärkeämpää olisi nostaa näitä teemoja esiin eduskuntavaaleissa, mitä Suomessa ei ole juuri näkynyt.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi huhtikuussa. Häkkäsen esitykset rangaistusten kiristämiseksi ovat tältä hallituskaudelta nyt paketissa. Väkivaltarikokset huolettavat ja mietityttävät yhä häntä.

– Pahoinpitelykulttuuri elää meillä sitkeässä, ja fyysisten loukkausten kynnys on saatava nousemaan. Miksi me puhumme esimerkiksi edelleen koulukiusaamisesta fyysisten loukkausten yhteydessä. Ei se ole kiusaamista vaan pahoinpitelyä, Häkkänen toteaa.

Kuuden kohdan paketti

  • Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on esittänyt kuuden kohdan kiristyspakettia rikosten rangaistuksiin.
  • Ensimmäisten tiukennusten on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2019 ja viimeistenkin vuoden 2021 aikana.
  • Paketti tulee lisäämään Rikosseuraamuslaitoksen kustannuksia noin 17,4 miljoonan eurolla vuosittain.

Näitä on esitetty

  • Aikuinen voidaan määrätä ehdollisen vankeuden lisäksi valvontaan. Nykyisin tämä on mahdollista vain alle 21-vuotiaiden kohdalla.
  • Yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää lisätään 90 tunnista 120 tuntiin.
  • Henki-, väkivalta- tai seksuaalirikolliset vangit riskiarvioidaan ennen vapautumista. Valvontaa ehdonalaisen vapauden aikana lisätään.
  • Poliisin määräämät sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, jos henkilö syyllistyy useisiin sakkorikoksiin.
  • Rikoksenuusija voi vapautua ehdonalaiseen vapauteen rangaistuksen puolessa välissä, jos hän ei ole saanut uusia tuomioita viiden vuoden aikana. Nyt raja on kolme vuotta.
  • Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset ankaroituvat merkittävästi. Uusi rikosnimike törkeä lapsenraiskaus.