Oi­keu­sa­sia­mies: Po­lii­sin vir­ka­mer­kit louk­kaa­vat kielten yh­den­ver­tai­suut­ta – polis lukee pie­nem­mäl­lä kuin poliisi

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan ongelmana on se, että viranomaisen ja kortin korteissa ovat korteissa ruotsiksi huomattavasti pienellä kuin suomeksi.

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Kuva: Silja Viitala

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten 5. joulukuuta 2018 käyttöön ottamat virkamerkit ja henkilökortit eivät täytä viranomaisten kielellisiä velvoitteita.

Oikeusasiamiehen mukaan ongelmana on se, että viranomaisen merkeissä ja korteissa ovat maininnat poliisista ruotsiksi huomattavasti pienellä kuin suomeksi. Kirjasinkokonsa puolesta toinen Suomen kansalliskielistä on kortissa käytännössä rinnastettu vieraaseen kieleen eli englantiin.

Kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu on turvattu perustuslaissa ja kielilaissa, oikeusasiamies painottaa. Perustuslaki edellyttää kansalliskieliä koskevassa säännöksessä, että suomen ja ruotsin kielen muodollisesti yhdenvertaista kohtelua. Kielilain perusteluissa puolestaan korostetaan, ettei vähemmistökieltä saa syrjiä esimerkiksi siten, että sillä kirjoitettu teksti on selvästi pienempää kuin enemmistökielinen teksti.

Oikeusasiamies on pyytänyt sisäministeriöltä, valtiovarainministeriöltä ja Väestörekisterikeskukselta ilmoitusta päätökseen liittyvistä toimenpiteistään vuoden loppuun mennessä.

Poliisi ei uusinut kaikkia virkamerkkejään kerralla joulukuussa 2018, vaan uusia ja vanhoja virkamerkkejä on yhä käytössä rinnakkain vuoteen 2023 saakka. Poliisin virkamerkit ovat nähtävissä poliisin sivuilla.