Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Oikeus laskee Tele2:n vaa­ti­mia yh­teen­liit­tä­mis­hin­to­ja

Kamarioikeus on päättänyt laskea Tele2:n Telia-Soneralta aiemmin vaatimia yhteenliittämishintoja.

Kamarioikeus on päättänyt laskea Tele2:n Telia-Soneralta aiemmin vaatimia yhteenliittämishintoja.

Toinen tuomioista koskee niin sanottua "kaskaadiliikennettä", eli liikennettä joka välitetään Telia-Soneran kiinteän verkon kautta.

Toinen tuomio koskee Tele2:n verkkoon laskevaa liikennettä, joka on lähtöisin Telia-Soneran kiinteästä ja matkaviestinverkoista.

Kamarioikeuden päätöksistä on mahdollista valittaa. Valituksen käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa (Regeringsrätten) edellyttää muutoksenhakutuomioistuimen myöntämää valituslupaa.

Telia-Sonera purkaa tähän liittyviä varauksia, mikä johtaa noin 390 miljoonaan Ruotsin kruunun positiiviseen tulosvaikutukseen ennen kertaluonteisia eriä ja veroja vuonna 2006.

Telia-Soneralla on samanaikaisesti aikaisempi saatava Tele2:lta. Käräjäoikeus päätti viime toukokuussa, että Tele2:n tulee maksaa noin miljardi kruunua korkoineen Telia-Soneralle puheluista, jotka ovat lähtöisin Tele2:n verkosta ja laskevat Telia-Soneran kiinteään ja matkaviestinverkkoon.