OAJ vaatii op­pi­las­mää­rään si­dot­tua opet­ta­ja­mi­toi­tus­ta – am­mat­ti­jär­jes­tö haluaa 3 000 euron läh­tö­pal­kan työ­uran­sa aloit­ta­vil­le

OAJ vaatii heinäkuun viimeisenä päivänä julkaistussa kannanotossa puheenjohtajansa Olli Luukkaisen suulla, että uusi hallitus säätäisi lakiin kirjatun opettajamitoituksen.

OAJ:n Olli Luukkaisen mukaan opettajankoulutuksen suosion lasku kielii siitä, etteivät alan palkkaustaso, työolosuhteet eikä opettajan urakehitys houkuta nuoria entiseen tapaan.
OAJ:n Olli Luukkaisen mukaan opettajankoulutuksen suosion lasku kielii siitä, etteivät alan palkkaustaso, työolosuhteet eikä opettajan urakehitys houkuta nuoria entiseen tapaan.
Kuva: Kimmo Penttinen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii, että uusi hallitus säätäisi lakiin kirjattavasta opettajamitoituksesta, uudistaisi perusopetuksen kolmiportaisen tuen ja nostaisi työuransa alussa olevien ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden lähtöpalkan 3 000 euroon.

OAJ vaatii heinäkuun viimeisenä päivänä julkaistussa kannanotossa puheenjohtajansa Olli Luukkaisen suulla, että uusi hallitus säätäisi lakiin kirjatun opettajamitoituksen. OAJ:n mielestä nykylainsäädäntö ei tue riittävästi koulujen turvallisuutta tai oppimista edistävää vuorovaikutusta.

Ammattijärjestön ehdotuksessa opettajien määrä oppilasta kohden määriteltäisiin suhdeluvun avulla. Alkuopetuksessa suhdeluku olisi yksi opettaja 18 oppilasta kohtaan ja kolmannelta luokalta lähtien opettaja 20 oppilasta kohtaan. OAJ:n mukaan uudistus voitaisiin toteuttaa edullisimmillaan 13 miljoonalla eurolla.

OAJ on huolissaan myös opettajankoulutuksen hakijamäärien laskusta, mihin ammattijärjestö tarjoaisi lääkkeitä palkkausta parantamalla. Olli Luukkaisen mukaan kehityskulku kielii osaltaan siitä, etteivät alan palkkaustaso, työolosuhteet eikä opettajan urakehitys houkuta nuoria entiseen tapaan.

– Alan vaatimaton palkkaustaso on kiistaton ongelma. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen, työuransa aloittavan opettajan palkkataso jää alle 3 000 euron. Alan palkkauksessa pitää ottaa paremmin huomioon myös esimiesten lisääntynyt työmäärä ja vastuu.

Luukkainen vetoaa myös oppimisen tuen, eli niin sanotun kolmiportaisen tuen, korjaamistarpeeseen.

Järjestön kyselyssä vain kolme prosenttia opettajista piti tuen resursseja riittävinä, sillä monissa kunnissa erityisluokista ja pienryhmistä on luovuttu ja oppilaat on siirretty suuriin opetusryhmiin ilman tukea tai erityisopettajaa. Luukkaisen mukaan tarvitaan säädökset erityisopettajien vähimmäismäärästä.