Kolumni
Tilaajille

Nyt on aika har­joit­taa kan­sal­li­sen edun mu­kais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa


Suomessa eletään taloudellisesti haastavia aikoja. Valtion velkaantumisvauhti on ollut nopeaa. Tähän ovat vaikuttaneet hallituksen pysyvät lisäpanostukset, kertaluonteiset investoinnit sekä koronakriisin torjunta. Osa velanotosta on ollut perusteltua, osa ei.