Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Nuorten il­mas­to­ah­dis­tus vaatii tummien tun­tei­den pyyk­kää­mis­tä – Oulun lu­kioi­hin tulossa il­mas­to­jak­so

Perjantaina Oulussa jaettiin synkkien ilmastotunteiden pesuohjeita, kun Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke käsitteli ilmastoahdistusta otsikolla Tummien tunteiden pyykkipäivä.

-
Kuva: Pekka Peura

Perjantaina Oulussa jaettiin synkkien ilmastotunteiden pesuohjeita, kun Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke käsitteli ilmastoahdistusta otsikolla Tummien tunteiden pyykkipäivä.

– Tunnemaailman käsittely on tärkeää ja ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista pitää puhua, hankekoordinaattori Jussi Tomberg kertoo.

– Tässä on lukko, joka pitäisi aukaista, Haukiputaan lukion opinto-ohjaaja Miika Siironen kuvaa.

Ilmastonmuutos lukioihin! on opetushallituksen rahoittama hanke, joka aktivoi Pohjois-Pohjanmaan lukioiden väkeä ilmastotalkoisiin.

Ilmastoahdistus ei ole suinkaan ainoa asia, mitä hankkeessa käsitellään. Tavoitteena on kehittää ja viedä käytäntöön keinoja ilmastokestävän lukion aikaansaamiseksi.

Tarkoituksena on myös suunnitella ilmastokestävän koulun opas, joka sopisi kaikkien Suomen lukioiden käyttöön.

– Ilmastoasiat halutaan nostaa kasvatuksen ja pedagogian keskiöön, Tomberg linjaa.

– Me haemme uudenlaisia tulokulmia ja uutta rohkeutta käsitellä asiaa, Siironen lisää.

Konkretiaa aiotaan jalkauttaa Oulun kouluihin jo ensi lukuvuonna.

– On jo sovittu, että ensi vuonna lukiossa kolmas jakso on ilmastojakso, Tomberg kertoo.

Tombergin mukaan Oulussa on hyvä kestävän kehityksen oppimispolku, mutta se keskittyy alakouluikäisiin. Hän mainitsee esimerkkeinä Alaköökin ja Timosenkosken Luontokoulun ohjelmat.

Oppimispolku on toimintamalli, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kestävän kehityksen mukaisen elämän edellyttämien arvojen, tietojen ja toiminnan taitojen vahvistaminen.

– Meillä ei kuitenkaan ole jatkumoa yläkouluun ja toisen asteen opetukseen. Meidän pitää saada aikaiseksi jatkuva kestävän kehityksen polku, Tomberg määrittelee.

Viime syksynä hanke kiersi miltei kaikki Pohjois-Pohjanmaan lukiot kertomassa 200 opettajalle ja yli 4 000 lukiolaiselle ilmastonmuutoksesta.

Tämän jälkeen on koottu opiskelijoiden ilmastopaneeli, joka pohtii konkreettisia ilmastotekoja, joita lukiot voisivat tehdä.

Hankkeessa on mukana opettajien lisäksi lukiolaisten tukena tutoreita Oulun ja Lapin yliopistoista sekä Oulun ja Hämeenlinnan ammattikorkeakouluista.

– Laidasta laitaan: muun muassa luonnontieteilijöitä, kasvatustieteilijöitä, luonnonvara-alan opiskelijoita, Siironen luettelee.

Tutorit tekevät lukiolaisten kanssa erilaisia projekteja ja tutustuttavat myös oman alansa opiskelijamaailmaan sekä siihen, mitä ilmastonmuutokseen liittyvää oppimista kuhunkin koulutusalaan liittyy. Osa projektitöistä on mahdollista lukea hyväksi yliopisto-opinnoissa.