Nuoria hou­ku­tel­laan suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kielten pariin somessa – 22-vuo­tias ud­murt­ti Anas­ta­siya Ivanova laulaa Ins­ta­gra­mis­sa omalla kie­lel­lään

Udmurtti Anastasiya Ivanova, mari Maxim Alexandrov ja nenetsi Albert Okotetto vierailivat kouluilla Kempeleessä ja Limingassa. Vierailu oli osa laajempaa kiertuetta.

Tupoksen koululaiset halusivat tietää Anastasiya Ivanovan Instagram-tilin nimen. 22-vuotias Ivanova laulaa udmurtiksi. Maxim Alexandrov toimii yrittäjänä Marin tasavallassa. Hän haluaa puolustaa kansansa kielen säilymistä. Albert Okotetto on nenetsi. Hän kuvaa kansansa lauluja ja tarinoita muun muassa Youtubeen.
Tupoksen koululaiset halusivat tietää Anastasiya Ivanovan Instagram-tilin nimen. 22-vuotias Ivanova laulaa udmurtiksi.
Tupoksen koululaiset halusivat tietää Anastasiya Ivanovan Instagram-tilin nimen. 22-vuotias Ivanova laulaa udmurtiksi.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Nuoria houkutellaan suomalais-ugrilaisten kielten pariin.

Suomalais-ugrilaisten kielten asema Venäjällä on haastava. Maassa on tehty lakeja, jotka puoltavat kielten säilyttämistä, mutta käytännön toimet ovat vähäisiä.

Näin summaavat kielivähemmistöjen tilannetta udmurtti Anastasiya Ivanova, mari Maxim Alexandrov ja nenetsi Albert Okotetto, jotka vierailivat eilen kouluilla Kempeleessä ja Limingassa. Vierailu oli osa laajempaa kiertuetta, jonka paikallisesti mahdollistivat yhteistyössä Suomi-Venäjä -seuran Lakeuden ja Oulun osastot.

Albert Okotetto on nenetsi. Hän kuvaa kansansa lauluja ja tarinoita muun muassa Youtubeen.
Albert Okotetto on nenetsi. Hän kuvaa kansansa lauluja ja tarinoita muun muassa Youtubeen.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Kolmikkoa yhdistää sosiaalisen median hyödyntäminen oman kielen elvyttämisessä. Ivanovan Instagram-tilillä voi kuunnella hänen tekemäänsä udmurtinkielistä musiikkia ja Okotetton Youtube-tilillä on videoita nenetsinkielisistä lauluista sekä tarinoista.

– Vaikka moni nenetsi elää tuntureissa, voivat he käyttää sosiaalista mediaa parantuneiden verkkoyhteyksien ansiosta, Okotetto kiittelee.

Osa nenetseistä on hylännyt porotalouteen liittyvän elämäntavan ja kulttuurin, mutta televisiossa työskentelevä Albert Okotetto pitää tärkeimpänä kielen säilymistä.

– Nenetsi on vain puhuttu kieli. Olemme laskeneet, että se on vaarassa hävitä parinkymmenen vuoden kuluttua. Neuvostoliiton aikana noin kolmenkymmenen vuoden ajan nenetsin puhuminen oli kiellettyä. On todella vaikea paikata sen ajan tekemää vahinkoa, hän harmittelee.

Albert Okotetto on ottanut päämääräkseen tehdä kaikkensa, jotta nenetsin kieli säilyisi mahdollisimman pitkään.

– Siksi kuvaan nenetsiä laulettuna ja puhuttuna. Videot välittävät viestiä tuleville sukupolville.

Marin tasavallassa nuoret on houkuteltu oman kielen pariin Mari laulaa -nimisen Instagram-tilin ansiosta. Alexandrovan ja muutaman muun kieliaktiivin ylläpitämällä tilillä on jo 10 000 seuraajaa, mikä on kolminkertainen luku verrattuna esimerkiksi tasavallan virallisen sanomalehden tilaajamäärään.

– Meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Nyt esittelemme kieltä ja kulttuuria, mutta ehkä suunnitteilla olevalla Youtube-tilillä voisimme nostaa epäkohtiakin esiin, hän arvelee.

Vähemmistökielten elvyttämiseen on mahdollista saada valtion tukea, mutta rahojen tupsahtaminen tilille on epävarmaa myönteisestä avustuspäätöksestä huolimatta. Maxim Alexandrovan mukaan tuen myöntäjä voi myös määrätä sisällön. Tätä hän ei halua.

Maxim Alexandrov toimii yrittäjänä Marin tasavallassa. Hän haluaa puolustaa kansansa kielen säilymistä.
Maxim Alexandrov toimii yrittäjänä Marin tasavallassa. Hän haluaa puolustaa kansansa kielen säilymistä.
Kuva: Sauli Pahkasalo

– Meidän toimintaamme tukevat paikalliset itse, esimerkiksi muutamat liikemiehet. Youtube-tilillä voimme saada enemmän varoja kasaan. Uskomme, että saamme sille 100 000 tilaajaa.

Vaikka yleinen mielipide on vähemmistökielten puolella, on muun muassa marin kielen opetusta supistettu. Alexandrova kertoo itse opiskelleensa kouluaikana äidinkieltään viisi tuntia viikossa. Nyt opetusta on vain tunti per viikko.

– Myös udmurtin opetusta on ajettu alas. Sitä on voimakkaasti protestoitu. Onneksi udmurtit itse eivät enää häpeä puhua omaa kieltään, toteaa Anastasiya Ivanova.

22-vuotias Ivanova on itse hyvä esimerkki udmurtin kielen valoisammasta tulevaisuudesta.

– Joskus kritisoin tililläni hallitustakin, mutta udmurtiksi, Ivanova hymyilee.

Juttua muutettu 22.10. kello 14.20. Sometähtien vierailun järjestivät yhteistyössä Suomi-Venäjä -seuran Lakeuden ja Oulun osastot.

Suomalais-ugrilaiset kielet

Suomi kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, joiden puhujia on maailmassa yli 20 miljoonaa.

Suurimmat kielet ovat unkari, suomi ja viro. Saamelaiskieliä puhutaan neljän maan alueella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Suurimmilla Venäjällä puhuttavilla sukukielillä udmurtilla, marilla, mordvalla ja komilla on joitakin satoja tuhansia puhujia.

Sukukieliimme lasketaan myös pohjoiset samojedikielet nenetsi, nganasan, selkuppi ja enetsi.

Kieliä häviää kaiken aikaa. Esimerkiksi viimeinen äidinkielinen kamassinpuhuja kuoli vuonna 1989 ja akkalansaamenpuhuja vuonna 2003.

Kielisukulaisuus näkyy esimerkiksi kielen rakenteessa. Useimmissa suomalais-ugrilaisissa kielissä sanojen loppuun voidaan lisätä suuri määrä taivutus- ja johdinpäätteitä.

Yhteistä kantasanastoa voi löytää luontoa ja ihmistä kuvaavista sanoista sekä numeroista.

Kempeleessä ja Limingassa suomalais-ugrilaiset sometähdet olivat Suomi–Venäjä-seuran Lakeuden osaston vieraana. Kiertuetta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomalais-ugrilaisten sukukansapäivää juhlistetaan lokakuun kolmantena päivänä.