Lukijalta
Mielipide

Nuoret tahtovat YK:n ilmastokokouksilta tekoja – tarvitaan lainsäädännöllistä ohjausta ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen

Vuoden alussa seisoin eduskuntatalon portailla satojen lukiolaisten kanssa vaatimassa ilmastotekoja.

Vuoden alussa seisoin eduskuntatalon portailla satojen lukiolaisten kanssa vaatimassa ilmastotekoja. Tuhannet ihmiset marssivat läpi Helsingin kysyen, miten voimme antaa kaikkein tärkeimmän tuhoutua silmiemme edessä? Nuoret ovat näyttäneet huolensa ja esittäneet vaatimuksensa: ilmastokriisin hillitsemiseksi on toimittava nyt.

Nuorten ilmastoliike on vihdoin muuttanut näkyväksi toiminnaksi sen, mitä tiede on yrittänyt kertoa meille jo pitkän aikaa.

Niin kauan kuin ilmastotoimet eivät näy lakien säätämisenä, valtaa käyttävät ihmiset epäonnistuvat meidän suomalaisten suojelemisessa. Nuorille ihmisille tämä näyttäytyy erityisen selvänä, sillä kyse on sekä meidän että tulevien sukupolvien tulevaisuudesta.

Nuorten kokemaan ilmastoahdistukseen on kuitenkin olemassa lääke. Tarvitaan lainsäädännöllistä ohjausta ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen sekä oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämistä kaikilla tasoilla.

Vaadimme, että vuonna 2030 elämme Suomessa, joka on ottanut merkittäviä askelia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja on ensimmäisten maiden joukossa matkalla kohti kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ilmastoteot on toteutettu niin, että ihmisoikeudet ja globaali oikeudenmukaisuus toteutuvat ja ettei yhteiskunnallinen eriarvoisuus ole kasvanut. Ilmastopolitiikka otetaan myös prioriteetiksi ulko- ja EU-politiikassa.

"Tarvitaan lainsäädännöllistä ohjausta ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen sekä oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämistä kaikilla tasoilla."

Nuoret eivät halua kuulla, että he ovat oikeassa, mikäli se ei näy käytännön toimissa. Kuten me kaikki tiedämme, ratkaisut ovat olemassa, mutta ne pitää siirtää käytäntöön. Koska vain niillä on merkitystä.

Nyt EU:lla ja Suomella sen puheenjohtajamaana on hetki tarttua tähän tilaisuuteen YK:n 13.12. päättyvässä COP25 ilmastokokouksessa Madridissa. Ilmastohätätilan julistaminen on hyvä alku, josta on jatkettava konkreettisiin toimiin. Vastataanhan nuorten hätään tekemällä kaikkemme 1,5 asteen tavoitteen toteutumiseksi?

Sara Nyman

Nuorten ilmastodelegaatti

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.