Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nuoret, naiset ja se­nio­rit kiin­nos­tu­nei­ta vas­tuul­li­ses­ta si­joit­ta­mi­ses­ta – vähiten pai­no­ar­voa antavat kes­ki-ikäi­set

Kaksi viidestä suomalaisesta sijoittajasta seuraa sijoitustensa kestävyyttä, selviää Finanssialan teettämästä kansalaiskyselystä.

Lähes puolet rahasto- ja vakuutussijoittajista pitää ilmastovaikutuksia ainakin osittain tärkeänä sijoituskriteerinä, osakesijoittajista 42 prosenttia.

– Kestävyydestä on tulossa hyvä vauhtia valtavirtaa myös finanssialalla. Esimerkiksi saastuttavat kohteet sijoituksina alkavat olla huomattava riski, joten viisas yksityissijoittajakin turvaa sijoituksensa huolehtimalla, että salkussa on kestävyyden huomioon ottavia kohteita. Sellaisia ovat jo nyt täydet kestävyyskriteerit täyttävien lisäksi kohteet, joilla on uskottava siirtymäsuunnitelma, kertoo Finanssialan varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari tiedotteessa.

Kyselyn mukaan erityisesti nuoret 18-29-vuotiaat sekä yli 70-vuotiaat pitävät ilmastovaikutuksia tärkeinä kriteereinä sijoituskohteita arvioidessaan. Keski-ikäiset puolestaan antavat ilmastolle vähiten painoarvoa sijoituksissaan.

Rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin sijoittavista naisista puolet pitää ilmastovaikutuksia ainakin osittain tärkeänä sijoituskriteerinä, miehistä kaksi viidesosaa.

Koronapandemia horjutti ilmastovaikutusten merkittävyyttä rahastoihin sijoittavien naisten parissa verrattain vähän ja on jo noussut pandemiaa edeltävän tason yli.

Sen sijaan miesten parissa pandemian puhkeamisen merkitys oli paljon suurempi: merkitys tippui 45 prosentista 32 prosenttiin. Ilmastovaikutusten merkitys ei myöskään ole palautunut miesten parissa täysin ennalleen.

Sijoitustensa kestävyyttä seuraavat erityisesti korkeakoulutetut, vähiten taas vain peruskoulun tai ammattikoulun käyneet.

Vaikka kiinnostusta vastuullista sijoittamista kohtaa on, iso osa sijoittajista kokee rahastojen ja osakkeiden ilmastovaikutusten arvioinnin hankalaksi.