Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Tilaajille

Niina Koi­vis­to toimi neu­von­an­ta­ja­na Af­ga­nis­ta­nin po­lii­si­joh­dol­le ja joutui "nat­sa­tes­tiin" – myös pai­kal­li­sia naisia paljon kor­keis­sa teh­tä­vis­sä

Kabulilaiset ottivat suomalaisen poliisinaisen hyvin vastaan. Nyt keskushallinnossa työskentelevillä koulutetuilla afgaaneilla on suuri turvallisuusriski omassa maassaan. Myös lasten asema huolettaa Koivistoa.

Afgaanipoliisijohtajilla oli tapana kysellä neuvonantajanaan toimineelta Niina Koivistolta, kuinka monta poikaa tällä oli.

Se oli vitsailua, mutta puoliksi totta.