Tilaajille

Näp­päi­ly­vir­he ei riitä yk­si­tyi­sen park­ki­sa­kon pe­rus­teek­si – näin ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta rat­kai­si neljä py­sä­köin­tiin liit­ty­vää rii­ta­ta­paus­ta

"Mikäli pysäköinnin ehdot ovat selvästi nähtävillä, ei voi väittää, ettei niitä ole voinut tai ehtinyt lukea", Kuluttajariitalautakunnan esittelijä Jyrki Ukkonen sanoo.

Saako yksityinen pysäköinninvalvontayritys määrätä normaalia pysäköintivirhemaksua vastaavan yksityisoikeudellisen sopimussakon vai ei? Tästä asiasta ovat olleet eri mieltä muun muassa korkein oikeus ja eduskunnan perustuslakivaliokunta. Kuluttajariitatapauksissa sakot on katsottu sinänsä oikeiksi: pysäköimällä alueelle autoilija hyväksyy ehdot ja mahdolliset seurauksetkin.
Saako yksityinen pysäköinninvalvontayritys määrätä normaalia pysäköintivirhemaksua vastaavan yksityisoikeudellisen sopimussakon vai ei? Tästä asiasta ovat olleet eri mieltä muun muassa korkein oikeus ja eduskunnan perustuslakivaliokunta. Kuluttajariitatapauksissa sakot on katsottu sinänsä oikeiksi: pysäköimällä alueelle autoilija hyväksyy ehdot ja mahdolliset seurauksetkin.

"Mikäli pysäköinnin ehdot ovat selvästi nähtävillä, ei voi väittää, ettei niitä ole voinut tai ehtinyt lukea", Kuluttajariitalautakunnan esittelijä Jyrki Ukkonen sanoo.

Lautakunta hyväksyy yksityisten valvontayritysten sakotusoikeuden, mutta tiukoin reunaehdoin. Kirjain- tai näppäilyvirheet voidaan antaa anteeksi.

Ajoneuvojen pysäköinti on yksi Kuluttajariitalautakuntaa eniten työllistävistä aiheista.

– Viime vuonna lautakuntaan saapui noin 150 yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa valitusta. Tänä vuonna luku oli marraskuun alkuun mennessä 200, esittelijä Jyrki Ukkonen kertoo.