Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Nä­kö­kul­ma: Aika ylei­sil­le kut­sun­ta­kir­jeil­le voisi olla jo otol­li­nen – tuki ny­kyi­sen kal­tai­sel­le ase­vel­vol­li­suu­del­le on las­ke­nut

Asevelvollisuuden kehittämisen tarve tuli vahvasti esille tuoreessa selvityksessä. Nuoret aikuiset hakevat uutta suuntaa. Komitea nimitettiin kreivin aikaan, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Anita Simola.

MTS:n laaja selvitys suomalaisten suhtautumisesta maanpuolustukseen puhuttaa taas muutaman päivän. Nyt pinnalle nousivat nuoret aikuiset, jotka hakevat uutta suuntaa nykyiselle puolustusjärjestelmällemme.
MTS:n laaja selvitys suomalaisten suhtautumisesta maanpuolustukseen puhuttaa taas muutaman päivän. Nyt pinnalle nousivat nuoret aikuiset, jotka hakevat uutta suuntaa nykyiselle puolustusjärjestelmällemme.
Kuva: Silja Viitala / Aamulehti

Viime keväänä valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Odotukset olivat korkealla. Onhan jo vuosia puhuttu esimerkiksi kutsuntojen ulottamisesta koko ikäluokalle.

Taustalla nähdään ennen kaikkea tasa-arvo. Nykyinen asevelvollisuus on pakollinen vain miehille.

Komitean työskentely pantiin alulle niin sanotusti kreivin aikaan, sillä tuore Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselytutkimus tuo esille monia tuloksia, jotka vaatisivat jatkotyöstämistä.

MTS:n laajassa selvityksessä on usein yksi tai useampi uutispommi, jota kirvoittaa mielipiteitä pitkäksi aikaa. Pari vuotta sitten kannettiin huolta maanpuolustustahdon laskemista. Tulos oli huonoin 30 vuoteen.

Nyt näyttää siltä, että luku on vakiintumassa aiempaa matalammalle tasolle. Kysymykseen siitä, pitäisikö Suomen hyökkäyksen kohteeksi joutuessaan puolustautua aseellisesti vaikka tulos olisi epävarma, myönteisesti vastasi 65 prosenttia haastatelluista. Yli 70 prosentin tuttuihin lukuihin on siis matkaa.

Tämänkertaisen selvityksen uutinen on, että suomalaisten tuki nykyisen kaltaiselle asevelvollisuudelle on laskenut. Vastaajista enää hiukan yli puolet eli 52 prosenttia on sitä mieltä, että puolustusjärjestelmämme pitäisi perustua miesten pakolliseen ja naisten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen.

Kun perataan tulosta ikäluokittain, tulos hämmästyttää lisää.  Nuorista aikuisista eli 25–34-vuotiaista nykyisen kaltaista puolustusjärjestelmää kannattaa vain alle kolmannes vastaajista.

Toisaalta pitää muistaa, että tässä kysymyksessä esitettiin useita vaihtoehtoja. Kun kysytään mielipidettä pelkästään nykyisesti asevelvollisuusjärjestelmästä, sitä tukee yli 70 prosenttia.

Luvut ovat kuitenkin tärkeitä signaaleja muillekin kuin komiteassa työskenteleville. Valtaosalla nuorista aikuisista näyttää olevan vahva tarve uudistaa asepalvelusta. Tasa-arvon toteutuminen on ollut varmasti ykköstekijä, mutta toki taustalla voi olla muutakin, kuten kaikille yhteisen kansalaispalveluksen hyväksyminen.

Kaikille yhteinen ja pakollinen kansalaispalvelu saa kyselyssä yllättävän paljon tukea, sillä yli puolet olisi tällaiseen järjestelmään valmis.

Mielenkiinnolla voidaan odottaa, mitä kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok.) johtamasta komiteasta putkahtaa ulos ensi vuonna. Jo tässä vaiheessa on selvää, että yleinen asevelvollisuus on säilymässä pääraiteena, eikä ammattiarmeijalle ei löydy sijaa. Uusia elementtejä tarvitaan raiteen kylkeen ja ne liittyvät siihen, miten tasa-arvokysymykset saadaan toteutettua.

Mikäli koko ikäluokka suorittaisi kansalaispalvelun, Suomeen tarvittaisiin uusi puolustusvoimien kaltainen virasto, joka huolehtisi koulutuksesta, majoituksesta, huollosta ja henkilökunnasta. Tulisihan koulutukseen saman verran porukkaa lisää kuin nyt. Kyseessä olisi iso ponnistus.

Samanlainen massiivinen operaatio olisi ulottaa asevelvollisuus pakolliseksi koko ikäluokalle. Taloudellisten syiden lisäksi hankkeen toteutumista haittaa se, että Puolustusvoimat on ilmoittanut saavansa tarvittavat joukot kasaan nykyisistä miesten ikäluokista.

Monta astetta helpompi rasti olisi kutsuntojen järjestäminen kaikille.

Tästä on jo olemassa kokeiluja. Puolustusvoimat houkutteli naisia kutsukirjeellä armeijaan muutama vuosi sitten.

Pirkanmaalla käynnistyneessä pilottihankkeessa kaikki ikäluokan naiset saivat kirjeen, jossa kerrottiin Puolustusvoimien tilaisuudesta seudulla. Tulokset jäivät kuitenkin laihoiksi.

Tuoreiden lukujen valossa nyt voisi olla otollisempi hetki. Naisten osallistuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen on ollut entistä enemmän tapetilla jo kohuttujen yhteistupien takia.