Naisten osuus pörs­si­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jis­ta suu­rem­pi kuin koskaan – myös joh­to­ryh­miin va­li­tuis­ta reilu kol­man­nes naisia

Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on noussut uuteen ennätykseensä, kun yhdessätoista suomalaisessa pörssiyhtiössä toimitusjohtaja on nainen.

Suomessa ja maailmalla on kohistu uuden hallituksen johtohahmojen sukupuolesta ja iästä. Naisten osuus kasvaa myös pörssiyhtiöiden johdossa.
Suomessa ja maailmalla on kohistu uuden hallituksen johtohahmojen sukupuolesta ja iästä. Naisten osuus kasvaa myös pörssiyhtiöiden johdossa.

Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on noussut uuteen ennätykseensä, kun yhdessätoista suomalaisessa pörssiyhtiössä toimitusjohtaja on nainen. Tämä tarkoittaa sitä, että nainen on toimitusjohtajana lähes yhdeksässä prosentissa suomalaisista pörssiyhtiöistä. 

Tieto ilmenee Keskuskauppakamarin torstaina julkaisemasta naisjohtajakatsauksesta.

Myös naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on kasvanut suurissa pörssiyhtiöissä: 36 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä oli naisia.

Lue myös: 28-vuotiaana kunnanjohtajaksi valittu Tytti Määttä on seurannut keskustelua Suomen naisministereistä hämmentyneenä: "Pitäisi käsitellä johtajuutta monipuolisemmin kuin vain iän ja sukupuolen perusteella"

Naistoimitusjohtajien määrä pörssiyhtiöissä on silti edelleen pieni.

Naisia on eniten toimitusjohtajina kulutustavarat ja palvelut -toimialalla. Viime vuosina naisia on alettu valita toimitusjohtajiksi myös perinteisimmillä teollisuustoimialoilla.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana tai johtoryhmän jäsenenä on katsauksen mukaan tänä vuonna runsaat 900 henkilöä, joista naisia on 203. 

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on tällä hetkellä 24 prosenttia. Osuus on alentunut viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä johtuu siitä, että pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä putosi selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmissä sen sijaan jatkoi kasvuaan. Peräti 36 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien uusista jäsenistä oli naisia.

Suomessa on kuitenkin edelleen 22 pörssiyhtiötä, jonka johtoryhmässä ei ole yhtään naista.

Selvästi suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa niin sanottuja tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä- tai lakiasioita.

Johtoryhmissä toimivista liiketoimintajohtajista vain yksi kahdeksasta on nainen.

Toimitusjohtajaksi ja pörssiyhtiöiden hallituksiin noustaan useammin liiketoimintajohdosta kuin tukitoimintojen johdosta.

Naisten osuus liiketoimintajohdossa on tänä vuonna kasvanut vahvimmin suurissa pörssiyhtiöissä: joka viides suuren pörssiyhtiön liiketoimintajohtoon tänä vuonna nimetty henkilö on nainen.

Naisten osuudet liiketoimintajohdossa ovat suurimmat terveydenhuollon, rahoituksen sekä kulutustavaroiden ja palveluiden toimialoilla. Teollisuustuotteiden ja palveluiden sektorilla eli Helsingin pörssin suurimmalla toimialalla naisten osuus liiketoimintajohdossa on vain vajaat kaksi prosenttia.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen kertoo Keskuskauppakamarin edistävän naisjohtajuutta ennen muuta itsesääntelyn keinoin.

– Tavoitteemme on, että suomalaisten yritysten johtoon valitaan parhaat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Naisjohtajakatsauksella tuomme faktatietoa julkiseen keskusteluun, jotta johtamisen kehittäminen ja politiikkatoimet perustuisivat tietoon eikä tunteisiin.

Naisjohtajuutta edistääkseen Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa.

Ohjelman järjestyksessään viides vuosikurssi alkaa ensi vuoden alussa.