Näin tak­si­uu­dis­tus vai­kut­ti: Hinnat nou­si­vat ja asiak­kai­den tur­val­li­suu­den tunne hei­ken­tyi – mi­nis­te­ri lupaa puuttua epä­koh­tiin

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) pitää tavoitteena, että taksiuudistuksen "korjaussarja" tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuluttajan on pystyttävä tunnistamaan, minkä taksiyhtiön auton kyydin he milloinkin ottavat ja minne mahdolliset valitukset osoitetaan.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuluttajan on pystyttävä tunnistamaan, minkä taksiyhtiön auton kyydin he milloinkin ottavat ja minne mahdolliset valitukset osoitetaan.
Kuva: Silja Viitala

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) pitää tavoitteena, että taksiuudistuksen "korjaussarja" tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) aloittaa helmikuussa lainsäädäntöhankkeen, jolla taksiuudistuksen epäkohtia korjataan. Tavoitteena on, että uudistuksen "korjaussarja" tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Taksisääntelyn uudistus on herättänyt paljon arvostelua. Sen takia Sanna Marin (sd.) liikenneministerinä toimiessaan tilasi kolmelta taholta selvitykset tilanteen korjaamiseksi. Selvitykset ovat nyt valmistuneet.

Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnitti huomiota taksipalvelujen hintojen nousuun ja siihen, että asiakkaat kokevat olonsa entistä turvattomammaksi. Hinnat ovat nousseet paljon etenkin Uudellamaalla.

Lisäksi taksien saatavuus on heikentynyt varsinkin pienillä paikkakunnilla. Taksien saatavuuteen ollaan sitä tyytymättömämpiä, mitä pienemmästä kunnasta on kyse.

Mittaripakosta ristivetoa

Verohallinto pitää viranomaisvalvonnan kannalta välttämättömänä, että takseissa on taksamittarit tai jotkut muut sovellukset, joilla hintoja voidaan seurata. Näin on siitä huolimatta, että harmaan talouden lisääntymisestä ei ole näyttöä.

Taksamittaripakko voisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä kuitenkin vähentää olennaisesti kilpailua lisäämällä taksiautoilijoiden kustannuksia. Se vaikeuttaisi alalle tuloa ja vähentäisi kiinnostusta sivutoimiseen taksiyrittäjyyteen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnittää huomiota Kela-kyydityksien sekä sote- ja koulutaksien kilpailutuksien ongelmiin. Niistä myös sosiaali- ja terveysministeriö on lähiaikoina tekemässä parannusehdotuksia.

Nyt valmistunut selvitystyö perustuu hallitusohjelmaan, jossa korostetaan muun muassa taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä palvelujen saatavuuteen liittyviä näkökohtia.

Taksisääntelyn uudistukset olivat osa liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Uusi liikennepalvelulaki tuli pääosin voimaan heinäkuun alussa 2018.