Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Myy­rä­kan­nat al­hai­set lähes koko maassa – Poh­jois-Suo­mes­sa kan­toi­hin vai­kut­ti­vat etenkin poik­keuk­sel­li­set lu­mi­olo­suh­teet

Myyrät ovat saattaneet kuitenkin aiheuttaa taimituhoja muun muassa Metsä-Lapissa.
Myyrät ovat saattaneet kuitenkin aiheuttaa taimituhoja muun muassa Metsä-Lapissa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurannat osoittavat, että myyriä on niukasti lähes koko Suomessa, tiedottaa Luke.

Myyrien monivuotisen kannanvaihtelun huippuvaihe koettiin Kainuussa, Savon ja Karjalan maakunnissa sekä Etelä-Suomessa syksyllä 2019. Etenkin itäisimmässä Suomessa myyrien tiheydet olivat paikoin kohtalaisen suuret. Suurimmassa osassa näitä alueita myyräkannat romahtivat odotusten mukaisesti viime talvena. Tällä hetkellä myyriä tavataan maastossa vain niukasti. Lounaisimmassa Suomessa on laikuttaisia alueita, millä etenkin metsämyyriä esiintyy edelleen kohtalaisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Sen sijaan läntisessä Suomessa, Pohjanmaan maakunnissa, myyrien kannanvaihtelun aallonpohja saavutettiin vuonna 2019. Näillä alueilla myyräkannat ovat edelleen hyvin alhaiset, mutta kantojen ennakoidaan kasvavan kesän aikana. Läntisessä Suomessa myyräkannat vaihtelevat kolmen vuoden jaksoissa. Seuraava myyrähuippu ajoittunee syksylle 2021.

Metsä-Lappiin ja Koillismaalle odotettiin koepyyntien perusteella laaja-alaista myyrähuippua syksylle 2020. Luken tuoreiden pyyntitulosten perusteella myyräkannat ovat, vastoin odotuksia, kuitenkin vähentyneet, jopa romahtaneet laajalti. Syksylle 2020 ei siten ole odotettavissa uutta huippua näillä alueilla, tiedotteessa kerrotaan.

Havumetsävyöhykkeen pohjoisrajalla, Muoniosta Inariin ulottuvalla vyöhykkeellä, tavataan edelleen monin paikoin runsaastikin myyriä. Mahdollisesti, tällä rajatummalla alueella on myyrähuippu syksyllä. Saariselän eteläosissa oli ollut toukokuussa myös pientä sopulien kevätvaellusta.

Tiedotteen mukaan tunturi-Lapissa myyrät saavuttivat kannanvaihtelunsa huippuvaiheen jo syksyllä 2019. Odotetusti, kannat ovat näillä alueilla romahtaneet viime talven kuluessa. Tunturi-Lapissa ei näy sopuleita kesällä 2020.

Tiedotteen mukaan talven lumiolosuhteet olivat poikkeukselliset pohjoisessa Suomessa. Lumipeitteen on yleisesti odotettu suojaavan myyriä sekä kylmältä että saalistukselta. Mutta erittäin paksu, kevättalvella kova, hanki ja myöhäinen kevät ovat voineet estää myyriä käyttämästä kaikkea ravintoaan, mikä on lisännyt kuolleisuutta ennen lumen sulamista. Paksu hanki ilmeisesti myös heikensi pöllöjen pesimämenestystä.

Taimikot kannattaa tarkistaa Itä-Suomessa ja Metsä-Lapissa

Myyrätiheydet olivat viime talvena riittävän korkeat aiheuttaakseen taimituhoja Itä-Suomessa ja Metsä-Lapissa. Monin paikoin myyrien jälkiä on tavattu taimikoiden lisäksi myös puutarhoissa, tiedotteessa kerrotaan.

Näillä alueilla metsänomistajien onkin suositeltavaa käydä tarkastamassa viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana istutetut taimikkonsa myyrätuhojen varalta. Mikäli myyrätuhoja havaitaan, on suositeltavaa odottaa kesä-heinäkuun vaihteeseen ennen täydennysistutuksia. Etenkin pienet kuusentaimet toipuvat hyvin myyrävaurioista.

Metsämyyrien laaja-alaisesta niukkuudesta johtuen myyräkuumeriski on todennäköisesti alhainen tulevana syksynä ja talvena suurimmassa osassa Suomea. Siitä huolimatta kannattaa välttää pölyämisriskiä paikoissa, joissa metsämyyriä on saattanut oleskella. 

Metsämyyrät erittävät myyräkuumetta aiheuttavaa Puumala-virusta virtsassaan ja ulosteissaan. Ihminen altistuu virukselle hengitysteitse pölyn kautta.