Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mu­sii­kil­li­nen yh­den­ver­tai­suus uhat­tu­na

Peruskoulun oppilaiden PISA-tulosten heikkeneminen huolestuttaa suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa. Kuitenkaan keskustelua osaamisen tasosta ja oppimisen merkityksestä taito- ja taideaineissa ei juuri käydä huolimatta niiden keskeisestä asemasta koulutusjärjestelmässämme 1800-luvulta lähtien.

Peruskoulun oppilaiden PISA-tulosten heikkeneminen huolestuttaa suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa. Kuitenkaan keskustelua osaamisen tasosta ja oppimisen merkityksestä taito- ja taideaineissa ei juuri käydä huolimatta niiden keskeisestä asemasta koulutusjärjestelmässämme 1800-luvulta lähtien.

Tutkimukset osoittavat, että taito- ja taideaineilla on myönteinen vaikutus oppimismotivaatioon ja oppimiseen yleensä. Taidekasvatus opettaa myös muun muassa kriittistä ajattelua ja toisen ymmärtämistä.

Lisäksi uuden opetussuunnitelman ilmiökeskeiset, oppiainerajat ylittävät opetusmuodot tarjoavat uusia mahdollisuuksia taito- ja taideaineiden soveltamiselle opetuksessa. Mutta osaavatko opettajat hyödyntää näitä mahdollisuuksia?

"Jo nyt luokanopettajien musiikilliset taidot ovat usein oman harrastuneisuuden varassa."

Viimeaikaiset leikkaukset koulutuksesta ovat kohdistuneet myös Oulun yliopiston opettajankoulutukseen. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä on vähennetty.

Musiikin opetusta leikataan edelleen niin, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksien soitonopetus lakkautetaan syksyllä 2017.

Nämä leikkaukset heikentävät tulevien opettajien ja varhaiskasvattajien musiikillista osaamista, mistä puolestaan seuraa opetuksen laadun heikkeneminen. Jo nyt luokanopettajien musiikilliset taidot ovat usein oman harrastuneisuuden varassa.

Koulutuksen yhdenvertaisuuden lähtökohtana on oppilaan oikeus laadukkaaseen perusopetukseen taustasta, sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Peruskoulun tehtävänä on tarjota laadukasta taidekasvatusta kaikille lapsille ja nuorille. Nyt näyttää siltä, että yhdenvertaisuus on uhattuna jatkuvien, taidekasvatukseen kohdistuvien leikkausten tuloksena.

Katja Sutela

KM, tohtorikoulutettava

Musiikkikasvatus

Oulun yliopisto

Sanna Kivijärvi

KM, tohtorikoulutettava

ArtsEqual-tutkimushanke,

Taideyliopisto

Marja-Leena Juntunen

musiikkikasvatuksen professori

Taideyliopisto