Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Mur­to­var­kaat is­ke­neet Ro­va­nie­mel­lä usei­siin va­ras­to­ti­loi­hin ku­lu­neen viikon aikana – poliisi muis­tut­taa säi­lyt­tä­mään ar­vo­esi­nei­tä asun­nos­sa va­ras­ton sijaan

Murtojen tekotapoina ovat tyypillisimmin olleet varastokopin lukon rikkominen, oven saranoiden sijoiltaan vääntäminen tai varastokoppien rakenteiden rikkominen.

Poliisin mukaan murtojen tekotapoina ovat tyypillisimmin olleet varastokopin lukon rikkominen, oven saranoiden sijoiltaan vääntäminen tai varastokoppien rakenteiden rikkominen. Kuvituskuva.
Poliisin mukaan murtojen tekotapoina ovat tyypillisimmin olleet varastokopin lukon rikkominen, oven saranoiden sijoiltaan vääntäminen tai varastokoppien rakenteiden rikkominen. Kuvituskuva.
Kuva: Tomi Vuokola

Poliisi kertoo saaneensa kuluneen viikon aikana useita ilmoituksia Rovaniemellä asuntojen varastotiloihin tehdyistä murroista ja varastokopeista anastetusta omaisuudesta.

Murtojen tekotapoina ovat tyypillisimmin olleet varastokopin lukon rikkominen, oven saranoiden sijoiltaan vääntäminen tai varastokoppien rakenteiden rikkominen.

Poliisi kehottaa ihmisiä säilyttämään arvokkaita tavaroita asunnon sisällä varaston sijaan, jotta suuremmilta omaisuusvahingoilta vältyttäisiin. Myös esteetön näköyhteys varastokopissa säilytettäviin tavaroihin voi houkuttaa varkaita.

Mahdollisesta varastomurrosta tai anastuksesta voi ilmoittaa poliisille sähköisellä rikosilmoituksella, joka on löydettävissä poliisin verkkosivuilta. Ilmoituksen yhteyteen toivotaan mahdollisimman tarkkaa kuvausta viedystä omaisuudesta sekä murron tekotavasta ja ajankohdasta.