Pääkirjoitus

Murha on aina kunniaton

Jo väitteen Suomessa tehdyistä kunniamurhista pitää panna vauhtia suomalaisviranomaisiin. Vastenmielisen ilmiön leviäminen pitää juuria alkuunsa.

Niin sanotun kunniaväkivallan ilmaantuminen Suomeen ei ole yllätys. Ilmiön vahvistumista on voinut odottaa sitä mukaa kuin erilaisista kulttuuritaustoista saapuneiden ihmisten määrä on meillä kasvanut. Silti monikulttuurisen järjestön, Monika-naisten, keskiviikkona esittämä väite Suomessa tehdyistä kunniamurhista säpsäytti.

Virallinen totuus on tähän asti ollut, ettei kunniamurhia ole tehty Suomessa. Poliisin tietojen mukaan niitä ei edelleenkään olisi tapahtunut. Voi kuitenkin olettaa, että Monika-naisten tieto pitää kutinsa. Järjestön edustajilla on suorat kontaktit maahanmuuttajaryhmiin ja myös kotien suljettujen ovien taakse.

Järjestön tietojen uskottavuutta lisää sekin, että se pystyi antamaan tapauksista tarkempiakin tietoja: Tapahtuneet kunniamurhat ovat sattuneet pääkaupunkiseudulla, maahanmuuttajataustaiset uhrit ovat olleet täysi-ikäisiä, ja tekijänä on ollut surmatun naisen lähisukulainen tai entinen puoliso. Näiden tapausten lisäksi järjestö pitää mahdollisena, että muutama vuosi sitten sattunut alaikäisen tytön itsemurha oli todellisuudessa kunniamurha.

Nyt tietoon tulleet tapaukset voi suhteuttaa muuhun suomalaiseen väkivaltaan. Tammi-kesäkuun aikana meillä tilastoitiin 56 tappoa, surmaa tai murhaa.

Voitaisiin todeta, ettei muutama kunniamurha ei noita tilastoja suuremmin heilauta. Yhtä lailla voi sanoa, ettei surullisen suomalaisperinteen päälle enää tarvita uutta väkivallan lajia.

Ikävä totuus tosin on, että tuo väkivallan muoto on jo saapunut Suomeen. Helsinkiläisen maahanmuuttajanaisten tukikeskuksen tietoon väkivaltatapauksia on tullut vuosittain puolensataa. Varmaa kuitenkin on, ettei moni väkivallanteko tule koskaan viranomaisten tietoon. Oulussakin maahanmuuttajien kanssa työskentelevät tietävät tapauksia, joissa ovat heiluneet nyrkit ja kepit.

Yhden määritelmän mukaan kunniaväkivalta on fyysistä tai psyykkistä painostusta tilanteessa, jossa henkilöä epäillään loukanneen yhteisön siveysperiaatteita. Kunniaväkivallalla pyritään turvaamaan suvun tai perheen arvovalta. Väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin, joiden parisuhteiden katsotaan uhkaavan yhteisön kunniaa.

Yhtä hyvin tekoja voidaan kutsua häpeäväkivallaksi, mutta ei siksi, että uhrit olisivat saattaneet sukunsa häpeään vaan siksi, että nämä väkivallanteot ovat poikkeuksellisen vastenmielisiä ja häpeällisiä.

Ilmiön torjumiseksi maahanmuuttajia tulisi rohkaista kertomaan tapauksista. Tukea voivat antaa heidän omat järjestönsä ja suomalaisviranomaiset. Hanke kunniaväkivaltaa vastaan on jo menossa ainakin Mannerheimin Lastensuojeluliitolla.

Viranomaisten ja esimerkiksi terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön pitäisi nykyistä herkemmin pystyä havaitsemaan kunniaväkivallan merkit. Tähän pääsemiseksi olisi tärkeää, että poliisilla olisi tiiviit yhteydet maahanmuuttajien yhteisöihin. Viranomaisten ei pidä pelkästään odottaa, että joku väkivallan uhri tulee tekemään henkensä kaupalla rikosilmoitusta.