Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Mu­hok­sen lukion opet­ta­ja va­lit­tiin vuoden ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den opet­ta­jak­si – reh­to­ri: "Ma­te­ma­tii­kan ym­pä­ril­le on syn­ty­nyt mukava in­nos­tu­nut pöhinä"

Vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettajaksi on valittu Muhoksen lukion opettaja Piia Haapsaari.

Piia Haapsaari palkittiin vuoden matemaattisten aineiden opettajana.
Piia Haapsaari palkittiin vuoden matemaattisten aineiden opettajana.
Kuva: MAOL ry

Vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettajaksi on valittu Muhoksen lukion opettaja Piia Haapsaari. Valinnan teki Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry.

Palkintoperusteissa todetaan, että Haapsaari kehittää tapahtumia matematiikan ympärille. Hän ohjaa muun muassa oppituntien jälkeen pidettäviä laskupajoja, joissa käy runsaasti opiskelijoita. Hän myös puhuu aktiivisesti matematiikan opiskelun tärkeydestä ja pyrkii saamaan opiskelijoita aidosti kiinnostumaan matematiikasta.

– Matematiikan ympärille on syntynyt mukava innostunut pöhinä, mitä me muut olemme ihmetelleet ja ihailleet. Maaseutukunnan koulussa kun ryhmissä on monenlaista lähtötasoa osaamisessa, toisin sanoen monelle opiskelijalle matematiikka on haaste, sanoo Muhoksen lukion rehtori Minna Kemppainen.

– Piia Haapsaari on esimerkillinen, aktiivinen matematiikan opettaja, joka pyrkii omalla toiminnallaan edistämään matematiikan osaamista ja tuomaan paikallisella tasolla esiin sen merkityksellisyyttä yhteiskunnassamme, sanoo MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori.

Opettajapalkinnon suuruus on 7500 euroa, ja sen myöntää Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Haapsaari oli ennen lukion virkaansa yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana kymmenen vuotta.