Mu­hok­sen kunta aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – vielä ei sel­vil­lä, kuinka suurta hen­ki­lös­tö­mää­rää lo­mau­tuk­set kos­ke­vat

Muhoksen kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessaan, että kunta käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jossa käsitellään henkilöstöryhmien mahdollista...

Muhoksen kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessaan, että kunta käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jossa käsitellään henkilöstöryhmien mahdollista lomauttamista.

Valmiuslain vuoksi toimintoja on keskeytetty tai rajoitettu. Työvoiman tarve on tilapäisesti muuttunut tai työnteko estynyt.

Vahinkojen minimoinnin turvaamiseksi ja aikataulusyistä kunnanhallitus päätti, että toimialajohtajat voivat käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt toimialoillaan.

Vielä ei tiedetä, kuinka suurta henkilöstömäärää lomautukset koskevat.

– Se tarkentuu matkan varrella. Tilanne katsotaan toimialueittain. Osaa koskettaa enemmän, osa työntekijöistä on jo reagoinut ja jäänyt vuosilomille. Osa-aikaistaminen on myös mahdollista töiden vähetessä. Se koskee työsuhteisia, ei viranhaltijoita, Muhoksen kunnan hallintopäällikkö Rauno Piippo kommentoi.

Lomautus tulee voimaan 14 vuorokauden kuluttua työvelvollisuuden loppumisesta.

Sitä ennen selvitetään, onko henkilökunnalla mahdollisuus tehdä etätöitä tai voiko henkilökunnan sijoittaa muihin töihin.

Ennen lomauttamista tulee myös käyttää kertyneet vuosilomat ja ylityövapaat.

Yhteistyötoimikunta seuraa ja arvioi yt-menettelyä yhteistyössä kunnan valmiusryhmän kanssa.