SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

MTV:n kysely: Val­ta­osa ei kannata kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta

Suomalaiset suhtautuvat kannabiksen laillistamiseen kielteisesti, käy ilmi MTV:n teettämästä kyselystä.

Suomalaiset suhtautuvat kannabiksen laillistamiseen kielteisesti, käy ilmi MTV:n teettämästä kyselystä.

71 prosenttia vastaajista katsoi, ettei kannabista tule laillistaa. Laillistamista kannatti 17 prosenttia vastaajista.

Yli puolet piti nykyistä lainsäädäntöä sopivana. Noin 20 prosenttia piti lainsäädäntöä tiukkana ja saman verran vastaajia koki lain liian väljäksi.

Think If Laboratoriesin tekemään verkkopaneelikyselyyn vastasi tällä viikolla yli 1 700 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on enintään kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.