Mo­po­tyt­töä su­mut­ta­neil­le po­lii­seil­le vir­ka­ri­kos­tuo­mio – Oi­keu­den mie­les­tä oc-kaa­su ai­heut­ti tar­pee­ton­ta vaaraa

Oulun käräjäoikeus katsoo, että poliisipartion muodostanut kaksikko syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen syyskuussa 2016.

-
Kuva: Matti Räty

Kaksi Oulun poliisilaitoksen vanhempaa konstaapelia on saanut virkarikostuomion.

Oulun käräjäoikeus katsoo, että poliisipartion muodostanut kaksikko syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen syyskuussa 2016.

Poliisipartio yritti pysäyttää mopolla ajaneen 15-vuotiaan tytön, joka ei kuitenkaan totellut pysäytysvaloilla ja pysäytysäänillä annettuja pysäytysmerkkejä eikä myöskään poliisin käskytystä.

Tämän jälkeen poliisit päättivät käyttää tytön pysäyttämiseen oc-kaasua. Apumiehen paikalla siviilimallisessa poliisiautossa ollut poliisi sumutti kaksi kertaa oc-kaasua kohti tyttöä. Tämä ajoi muutaman sadan metrin matkan, minkä jälkeen hän törmäsi puuhun ja loukkaantui.

Käräjäoikeus langetti poliiseille rangaistukseksi 20 tuloista riippuvaista päiväsakkoa. Toinen joutuu maksamaan 520 euroa, toinen 740 euroa.

Mopotyttö jätettiin rangaistuksetta

Myös tyttö syyllistyi tilanteessa rikokseen. Käräjäoikeus katsoo, että hän ajoi mopoa noin 70 kilometrin tuntinopeusvauhtia vaikka mopon suurin sallittu nopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Tyttö ei käyttänyt mopossa ajovaloja eikä hän pysähtynyt poliisin pysäytysvalosta ja -äänimerkistä huolimatta, vaan kiihdytti vauhtiaan ja lähti pakenemaan. Lisäksi mopon kunnossa oli puutteita. Käräjäoikeuden mielestä tytön käyttäytyminen oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Se katsoo hänen syyllistyneen nuorena henkilönä tehtyyn liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oikeus jätti tytön kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen. Se olisi ollut oikeuden mielestä kohtuuton kun otetaan huomioon se, että hän sai reisiluun vamman mikä vaivaa häntä edelleen.

Oikeus piti pakkopysäyttämistilanteena

Käräjäoikeuden mielestä poliiseilla oli sinällään oikeus pysäyttää vastoin liikennesääntöjä mopoa kuljettanut tyttö. Sen mielestä pysäytys saatiin lähtökohtaisesti tehdä voimakeinoin tilanteessa, jossa kuljettaja ei noudattanut liikennesääntöjä eikä poliisien antamia selvästi havaittavia, ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä pysäytysmerkkejä poliisiauton valoilla ja äänillä.

Käräjäoikeus katsoo, että kyseessä oli pakolla tapahtuva pysäyttäminen eli pakkopysäyttämistilanne. Pakkopysäyttämistä koskevan sisäministeriön asetuksen mukaan tie- tai maastoliikenteessä käytettävän kulkuneuvon pakkopysäyttämisessä voidaan käyttää voimakeinoina edellä ajamista, estettä, kiilaamista, kiinniajamista, kulkuneuvolla uhkaamista, piikkimattoa ja sulkua. Keinoissa ei mainita oc-sumutteen käyttämistä kulkuneuvon kuljettajaan.

Käräjäoikeuden mielestä lista on tyhjentävä. Se katsoo, että poliisit käyttivät näin ollen sisäministeriön asetuksen vastaista menetelmää kulkuneuvon pysäyttämiseen.

Ei ollut suoritusvarma

Tuomioistuimen mukaan poliisien valitseman voimankäyttövälineen eli oc-kaasun käyttöä ei voida pitää tilanteessa tarpeellisena eikä poliisilta edellytettävän vähimmän haitan periaatteen mukaisena voimakeinona. Sen mielestä vastarinta ei ollut siten vaarallinen, että kaasun käyttö olisi senkään perusteella puolusteltavissa.

– Käytetty menetelmä eli oc-sumutus ei ole ollut suoritusvarma mopon kuljettajan tai sivullisten turvallisuuden kannalta. Sumuttaminen on lisäksi tapahtunut kahteen eri kertaan yleisellä tiellä. Tällaisessa tilanteessa erityisesti mopon kuljettajalle sumuttamisesta aiheutuva kaatumisesta tai törmäämisestä seuraava terveyden vahingoittumisen vaara ei ole ollut oikeassa suhteessa suoritettavan tehtävän eli mopoilijan pakkopysäyttämisen tärkeyteen eli vastarinnan vaarallisuuteen, oikeus toteaa.

 – Voimankäytön tapahtumapaikkakin on ollut sekä mopoilijalle itselleen että myös muulle tieliikenteelle tarpeetonta vaaraa aiheuttava.

Käräjäoikeus totesi poliisien rikkoneen tahallaan virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa.