Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi sulaan Ou­lu­jär­vel­lä - pääsi omin avuin pois avan­nos­ta

Moottorikelkkailija putosi veteen Oulujärvellä lauantaina iltapäivällä, kerrotaan Kainuun pelastuslaitokselta.

Moottorikelkkailija putosi veteen Oulujärvellä lauantaina iltapäivällä, kerrotaan Kainuun pelastuslaitokselta.

Kelkkailija oli päässyt itse pois vedestä. Sen jälkeen hänet oli viety mönkijällä läheiselle mökille.

Onnettomuus sattui Toukansalmen lähettyvillä noin kello 14.30.