Lukijalta
Mielipide

Moduulikouluja voi siirtää eri alueille remonttien ajaksi, samalla vältytään kalliilta ja lapsia kuormittavilta kuljetuksilta

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on nyt tiistaina 11.2. päättämässä tilojen vuokraamisesta Kotkantie 1:stä peruskoulujen tarpeisiin.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on nyt tiistaina 11.2. päättämässä tilojen vuokraamisesta Kotkantie 1:stä peruskoulujen tarpeisiin. Aluksi tiloja tarvitaan Ritaharjun koululle jatkuvasti kasvavan oppilasmäärän myötä ja lisäksi ainakin Maikkulan ja Lintulammen kouluille remonttien ajaksi (Kaleva 5.2.).

Entisten Oamkin tilojen vuokra on 262 524 euroa vuodessa, ja lisäksi kaupunki maksaisi tässä vaiheessa tarvittavat muutostyöt 212 000 euroa. Päälle tulisivat oppilaiden kuljettamisesta syntyvät kustannukset, jotka muodostavat huomattavan esityksestä puuttuvan lisän kokonaissummaan.

Tilat vuokrattaisiin viideksi vuodeksi, mutta tarve tulee olemaan todennäköisesti pidempi.

Kotkantien kampuksesta puolet on valmistunut 1960-luvun puolivälissä ja toinen puoli 2000-luvun alussa. Rakennuksessa on tunnetusti sisäilmaongelmia sekä vanhassa että uudessa osassa. Tiloja on poistettu käytöstä ja altistuneille henkilöille on haettu väistötiloja (Kaleva 8.2.2018). Tällaisiin tiloihin ei Oulun tule peruskoululaisiaan sijoittaa.

Pienillä, muutamassa kuukaudessa tehdyillä remonteilla sisäilmaongelmia ei ratkaista. Monella on vielä muistissa poliisitalon surullinen tapaus, jossa huomattava määrä ihmisiä sairastui pysyvästi rakennuksessa, jonka sisäilmaongelmia oli korjattu puutteellisesti ja korjattiin samaan aikaan heidän siellä työskennellessään.

"Kyseessä ei ole vain ritaharjulaisten asia, vaan kaupungin suunnitelmat näyttävät siltä, että kuljetukset Kotkantielle tulisivat jatkumaan vuosia ja koskemaan monia perheitä."

Kaupunki mainostaa Ritaharjua lapsiystävällisenä asuinalueena, jossa on edistyksellinen koulu. Moni onkin rakentanut ja muuttanut alueelle juuri uusien, sisäilmaltaan puhtaiden koulujen vuoksi. Joidenkin perheiden taustalla on jopa aiempaa sisäilma-altistusta.

Kuitenkin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään ratkaisua, joka johtaisi perusopetuslain vastaisesti lasten kuljetuksiin toiselle oppilaaksiottoalueelle, vaikka heillä on viranomaisen tekemä päätös opetuksenjärjestämispaikasta Ritaharjun koulussa.

Tämän hetken suunnitelmien mukaan ainakin ensi lukuvuonna pienimmät koululaiset, nykyiset ekaluokkalaiset, kuljetettaisiin pois koulustaan taloudellisiin ja toiminnallisiin seikkoihin vedoten, vaikka rehtori on aiemmin vanhemmille luvannut, että mahdolliset kuljetukset koskisivat isompia lapsia. Tulevista lukuvuosista ei ole vielä edes tietoa.

Oulun kaupungin koulujen väliaikaistilojen tarve tulisi ratkaista siirrettävillä tilaelementeillä, joista on hyviä kokemuksia. Näitä moduuleja voi siirtää eri alueille koulujen remonttien ajaksi, ja samalla vältytään kalliilta ja lapsia kuormittavilta kuljetuksilta.

Kaupunginvaltuutetuilta saamiemme tietojen mukaan useampi heistä on tällaista ratkaisua esittänytkin, mutta virkamiehet eivät ole valmistelleet eivätkä tehneet laskelmia vaihtoehdoksi. Kyseessä ei ole vain ritaharjulaisten asia, vaan kaupungin suunnitelmat näyttävät siltä, että kuljetukset Kotkantielle tulisivat jatkumaan vuosia ja koskemaan monia perheitä. Tilanteeseen on löydettävä lasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta parempi ratkaisu.

84 ekaluokkalaisen vanhempaa

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.