Keikat: Lava ei kes­tä­nyt Dream Thea­te­ria Oulussa – keikka pe­rut­tiin viime het­kel­lä tur­val­li­suus­syis­tä

Asuminen: Hiuk­ka­vaa­ra­lai­ses­sa pa­ri­ta­los­sa betoni yh­dis­tyy pas­tel­liin, moderni vin­ta­geen

Luitko jo tämän: Po­lii­si­par­tio törmäsi ja­lan­kul­ki­jaan suo­ja­tiel­lä, jonka vaa­ral­li­suus to­det­tiin jo vuosia sitten

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Miten Oulusta tehdään ys­tä­väl­li­sem­pi kau­pun­ki nuo­ril­le? Äänestä parasta rat­kai­su­eh­do­tus­ta

Oululaiset yhdistykset ja järjestöt esittivät ratkaisuehdotuksia nuorten osallisuuden lisäämiseksi KAAOS-haasteessa.

KAAOS-haaste on yksi Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –projektin kehitettävistä hankintamalleista, joilla luodaan uusia yhteistyötapoja 3. sektorin ja kaupunkiorganisaation välille. Arkistokuva.
KAAOS-haaste on yksi Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –projektin kehitettävistä hankintamalleista, joilla luodaan uusia yhteistyötapoja 3. sektorin ja kaupunkiorganisaation välille. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Mille ehdotukselle sinä antaisit 20 000 euroa toteutusrahaa? Oululaiset yhdistykset ja järjestöt esittivät ratkaisuehdotuksia nuorten osallisuuden lisäämiseksi KAAOS-haasteessa. Äänestä ehdotuksista sitä, joka lisää parhaiten 15-29-vuotiaiden sosiaalista osallisuutta. Äänestysaika on 8.-17. joulukuuta.

Esiraati valitsi määräaikaan tulleista ratkaisuehdotuksista kahdeksan kärjen: kolmesta parhaasta pääsevät äänestämään Kalevan lukijat.Äänestyslomake on jutun lopussa.

Eniten ääniä saaneet ratkaisuehdotukset jatkavat työpajatyöstöön, josta toteutettavat ratkaisuprojektit valitaan tammikuussa 2018.

KAAOS-haaste on yksi Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –projektin kehitettävistä hankintamalleista, joilla luodaan uusia yhteistyötapoja 3. sektorin ja kaupunkiorganisaation välille. Projektin tavoitteena on nuorten sosiaalisen osallisuuden lisääminen sekä yhdistys- ja järjestökentän roolin vahvistaminen kaupunkikehittämisen välineenä.

Ratkaisuehdotus 1: Kaaoslava vol. 2

Veeran Verstas ry

Vapaan kaupunkikulttuurin tapahtumapaikka ja esittävää taidetta uudistettuun Hollihaan puistoon. Kaaoslava vol. 2 luo matalankynnyksen mahdollisuuden erilaisten performanssien ja tapahtumien järjestämiselle. Lavalle järjestetään puitteet esittävälle taiteelle ja sen voi varata esiintymiskäyttöön ilmaiseksi. Uusi lava tulee olemaan isompi, katettu, organisoidumpi ja monipuolisempi. Lava sijoitetaan nuorisokulttuurin keskittymään skeittiparkin sekä katutaide- ja liikuntamahdollisuuksien läheisyyteen. Tapahtumien ja keikkojen järjestäminen kannustaa nuoria kaupunkilaisia kaupunkikulttuurin tuottamiseen. Samalla lava tarjoaa vapaata tilaa, jossa esittää omaa tuotantoaan muille.

Ratkaisuehdotus 2: Naapuriapuri

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys OsNa ry

Kaupungistumisen myötä tiiviit perhe- ja kyläyhteisöt ovat huvenneet. Naapuriapuri etsii uusia tapoja olla yhteydessä lähinaapureihin, saada ja antaa apua sekä tehdä omasta asuinyhteisöstä turvallisemman ja ystävällisemmän. Naapuriapuri voi olla kahdenkeskistä tukihenkilötoimintaa tai piha-alueella tapahtuvaa yhteisöllistä tekemistä. Tavoitteena on kohdata nk. neet-nuoria, jotka ovat virallisen toiminnan ulkopuolella ja löytää heille mielekästä tekemistä ja kaverisuhteita omalta lähialueeltaan. Naapuriapuri etsii esimerkiksi senioriväestöä nuorten tueksi: monelta nuorelta puuttuu oma isovanhempi tai hän asuu kaukana Oulusta. Naapuriapurin avulla nuoret saavat helposti tavoitettavaa tukea ja tekemistä. Se tukee nuorten itsenäistymistä ja vähentää juurettomuudesta johtuvia asumisen haasteita, tarjoten muuta kuin viranomaisapua asumisen ja itsenäistymisen ongelmiin.

Ratkaisuehdotus 3: Mun kaupunki - Reseptit nuorten vaikuttamiseen

Hyvän mielen talo ry

Mitä nää haluat muuttaa? Miten lähiöön saadaan skeittiparkki tai nuorten hengailupaikka? Mistä kansanedustajat päättävät? Miksei nuorille ole töitä? Miten mielen pahoinvointia voidaan ehkäistä?

Järjestämme nuorten ryhmiä ja työpajoja, joissa etsimme nuorten kanssa konkreettisia keinoja, joilla voi itse vaikuttaa. Keinot muokataan resepteiksi, jotka julkaistaan ja jaetaan päättäville tahoille. Järjestämme matalan kynnyksen tempauksia, joissa tehdään laillisia ja kantaa ottavia graffiteja, taideteoksia ja käsitöitä. Mun kaupunki -projektiin osallistumisen myötä nuori kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta: osa nuorten ryhmää, mutta myös osa yhteiskuntaa.

Ratkaisuehdotus 4: Osaamo

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry

Projektissa järjestetään muotinäytös, jonka tavoitteena on kehitysvammaisten nuorten osaamisen ja vahvuuksien esiintuominen sekä työllistymisen edistäminen. Osaamon tarkoituksena on löytää ne nuoret, joiden kiinnostuksen kohteena on esim. vaatesuunnittelu, musiikki, tanssi, koruvalmistus, valokuvaus ja teatteri. Nuoret ovat tapahtuman tekijöitä suunnittelusta toteutukseen. Osaamo mahdollistaa nuorille toimintaa, joka vastaa heidän kiinnostuksen kohteisiinsa ja nostaa esille heidän osaamistaan. Se vähentää yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä. Nuoret vaikuttavat ja osallistuvat toiminnan kautta oman työllistymisen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen sekä kaupunkikulttuuriin elävöittämiseen.

Ratkaisuehdotus 5: Hercules eSports – elektroninen urheilu

JS Hercules ry

Tarjoamme Oulun ja lähialueiden nuorille mahdollisuuden harrastaa elektronista urheilua ammattilaisten ohjauksessa sekä luomalla harrastusmahdollisuuksia, joissa pääse kohtaamaan myös muita harrastajia. Ammattimaisessa pelaamisessa fyysinen ja henkinen valmennus ovat erittäin tärkeitä ja siksi valmennuksemme sisältääkin pelaamisen lisäksi myös mentaali- ja fysiikkavalmennusta.

Tähtäämme sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen hyödyntämällä pelaamista positiivisena asiana, joka yhdistää monia nuoria. Tuomalla pelaamisen kotoa ammattimaiseen ympäristöön pystymme tuomaan esille muita tärkeitä asioita, kuten fyysisen harjoittelun, tiimityöskentelyn sekä sosiaaliset taidot. Haluamme varmistaa, että jokaisella harrastetasolla on toimintaa alkaen rennosta pelaamisesta vakavampaankin ammattimaiseen harjoitteluun.

Ratkaisuehdotus 6: Rapumajan kesä

Dodo ry

Kaupunki haltuun! Dammisaaren Rapumaja täyttyy touko-kesäkuussa taide- ja ympäristöteemaisesta toiminnasta. Nuoret järjestävät vertaisoppimissessioita ja tapahtumia, kuten mytologista viikinkikudontaa, tarujen täyteisen korutyöpajan sekä luovan maalauksen ja musiikin iltaman: impromaalaus- ja soittosessiot. Ohjelmassa on myös kierrätysmateriaalityöpaja, teatterin impropaja, Siivouspäivän kirppis sekä keskustelua eri teemoista teekupposen äärellä. Dodolaiset koordinoivat villiyrttiretken, kaupunkiviljelytalkoita ja ympäristötaidetempauksen. Projektin kruunaa yhdessä järjestettävä lopputapahtuma. Tapahtumat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille. Rapumajan kesä on lähtölaukaus: järjestä sinäkin oma tapahtumasi!

Ratkaisuehdotus 7: NOOY - Nuoret osaksi Oulu-yhteisöä

Suomen Punainen Risti Oulun osasto ry

Lähetämme WhatsApp-sovelluksen avulla nuorille kaksi kertaa viikossa kutsun osallistua erilaisiin 2-4 tunnin tapahtumiin. Haemme ratkaisuja osallisuuden lisäämiseen omasta kotikaupungistamme: tutustumalla Oulun eri mahdollisuuksiin, kuten nuoria kiinnostaviin kulttuuri- ja liikuntamuotoihin. Mukana ovat myös sellaiset maksulliset lajit, joita muuten ei olisi mahdollista kokeilla sekä ilmaiset tekemisen mahdollisuudet. Otamme käyttöön myös Punaisen Ristin vapaaehtoistyön: palvelutaloissa ikääntyville ohjelman järjestämistä ulkoilun, lukemisen tai hiusten kihartamisen merkeissä, ensiaputaitojen opettelua tai hävikkilounaan valmistusta. Lisäksi mukana ovat vapaat keskustelutuokiot mm. ruoanlaiton tai leivonnan ohessa sekä toiminnalliset menetelmät: maalaaminen, musisoiminen, tanssiminen tai kirjoittaminen. Toteutamme toimintaa nuorten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

Ratkaisuehdotus 8: Sykkelicity

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PoPLi ry

Sykkelicity kannustaa nuoria arkiliikunnan ja kiertotalouden lisäämiseen pyöräilyyn liittyvien hyvän mielen tapahtumien ja tempausten avulla. Suunnittelemme yhdessä nuorten sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa matalan kynnyksen pyöräilytapahtumia, joiden sisältö voi olla kaikkea pyöräjameista Torinrannan pyöräongintaan tai opastettuun mummopyöräretkeen. Tapahtumia toteutetaan eri puolilla Oulua kevään ja kesän aikana. Aktivoimme myös oululaisia kierrättämään vanhoja polkupyöriään hyötykäyttöön järjestämällä pyörien keräystä ja pyöränkorjaus- ja tuunauspajoja, joissa nuoret voivat jalostaa pyöriä asiointi- ja harrastuspyöriksi haluamilleen kohderyhmille vapaasti käytettäviksi. Järjestämme toimintaa nuorten toiveiden pohjalta yhdessä nuorten kanssa.

Äänestys on päättynyt.