Mi­nis­te­riön rat­kai­su ta­lou­son­gel­miin: vii­na­ve­roa pitää vä­lit­tö­mäs­ti ki­ris­tää

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää välittömänä toimenpiteenä alkoholiveron kiristämistä.

Arkistokuva.
Arkistokuva.
Kuva: Eljas Sallmén

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää välittömänä toimenpiteenä alkoholiveron kiristämistä.

Ministeriön mielestä pääministeri Alexander Stubbin (kok.) hallituksen kannattaa kiristää sekä alkoholin että tupakan verotusta. Ministeriön ehdotus on vastaus Stubbin ja valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd.) toiveeseen. Hallituksen johtokaksikko pyysi ministeriöiltä ehdotuksia siitä, miten istuva hallitus voi toimikautensa aikana parantaa Suomen talouden tilaa.

– Veronkorotusten merkittävät hyödyt koko yhteiskunnalle ylittävät selvästi niistä aiheutuvat haitat, ministeriö perustelee haluaan kiristää alkoholin verotusta.

Alkoholiveroja on korotettu yhteensä viisi kertaa vuosina 2008–2014. Vuotuinen verotuotto on noussut 400 miljoonalla eurolla.

Samaan aikaan alkoholin kokonaiskulutus ja juomisesta aiheutuvat haitat ovat kääntyneet laskuun.

– Kuolleisuus alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin on pienentynyt lähes 300:lla. Kun mukaan lasketaan myös alkoholiehtoiset tapaturma- ja väkivaltakuolemat, vuotuinen alkoholikuolleisuus on laskenut noin 500:lla muutamassa vuodessa. Kuolleisuuden väheneminen on suuruudeltaan kaksi kertaa liikennekuolemien vuotuinen määrä, ministeriö korostaa perusteluissaan.

Alkoholin kokonaiskulutus on laskenut vuoden 2007 ennätyslukemasta, 10,5 litrasta, vuoden 2013 lukuun, 9,6 litraan 100-prosenttista alkoholia per asukas.

Ministeriö myöntää, että alkoholin matkustajatuonti ja siihen liittyvät negatiiviset ilmiöt ”eivät ole yhdentekeviä finanssi-, elinkeino, ja terveyspolitiikan kannalta”.

Ministeriön mielestä alkoholin verotusta kannattaa silti kiristää lisää, koska veronkiristyksen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.

Tupakkaveroa on korotettu neljästi vuosina 2009–2014. Lisäksi tupakkaveroa on jo päätetty korottaa vuoden 2015 alussa keskimäärin 9 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että tupakointi vähenee edelleen, jos verotusta kiristetään vieläkin enemmän. Tupakkaveron tuotto on lisääntynyt yli 200 miljoonalla eurolla vuodessa, eikä savukkeiden matkustajatuonti ole lisääntynyt.