Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

Mi­nis­te­riö esittää Te­no­joen lo­hen­pyyn­tiin uusia ra­joi­tuk­sia – ­va­pa­ka­las­tus­ta ei sal­lit­tai­si lain­kaan, pe­rin­ne­pyy­dyk­sien käyttö sal­lit­tua ka­las­tus­kau­den lopussa

Lohenpyynti olisi kielletty Tenojoella ensi kesänäkin, lukuunottamatta perinnepyydyksiä kalastuskauden lopussa muutamana päivänä.
Lohenpyynti olisi kielletty Tenojoella ensi kesänäkin, lukuunottamatta perinnepyydyksiä kalastuskauden lopussa muutamana päivänä.
Kuva: Olli Miettunen

Tenojoen lohen kalastukseen esitetään uusia rajoituksia, mutta pyynti haluttaisiin turvata kuitenkin kalastuskauden loppupuolella perinnepyydyksiä käyttäen.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan  Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa on saatu luonnos  Tenojoen ensi kesän kalastusmääräyksiksi,  ja nyt siitä pyydetään lausuntoja.