Mi­nis­te­riö antoi poik­keus­lu­van mil­jar­di­hank­keel­le – Oulun uuden yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­nen alkanee jo ensi keväänä

Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta ja uudisrakentamisen investointikustannus on noin miljardi euroa.

50 vuotta vanhojen sairaalakiinteistöjen kunto on huono.
50 vuotta vanhojen sairaalakiinteistöjen kunto on huono.
Kuva: Pekka Peura

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan. STM:n myöntämä poikkeuslupa mahdollistaa uuden yliopistollisen sairaalan rakentamisen Ouluun nopealla aikataululla. Rakentamistyöt alkanevat jo ensi keväänä.

Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta ja uudisrakentamisen investointikustannus on noin miljardi euroa.

Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Vuonna 2016 annettu rajoittamislaki on säädellyt kuntien ja kuntayhtymien oikeutta investoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin siten, että yli viiden miljoonan euron investointeihin on vaadittu STM:n myöntämä poikkeuslupa. Lain tarkoituksena on ollut hillitä kiinteistöinvestointien tekemistä ennen uuden maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma on tyytyväinen ministeriön päätökseen.

– Tämä on meille tärkeä viesti siitä, että olemme läpäisseet ministeriön tiukan harkinnan ja OYS 2030 -hanke on suunniteltu ja mitoitettu oikein vastaamaan Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon tarpeita. Tällä päätöksellä turvataan pohjoisen yliopistollisen sairaalan jatko ja olemassa olo, Luoma kiteyttää. 

Myös sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen on iloinen poikkeusluvasta.

– STM:n myöntämä poikkeuslupa on merkittävä askel koko pohjoiselle Suomelle. Ilman sitä koko pohjoisen yliopistollisen sairaalan tulevaisuus olisi ollut uhattuna, Huttu-Hiltunen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) uutta yliopistollista sairaalaa alettiin suunnitella Ouluun jo vuonna 2012

Suunnittelun taustalla oli 50 vuotta vanhojen sairaalakiinteistöjen huono kunto ja nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon soveltumattomat tilat. Nykyinen sairaala on suunniteltu 60-luvulla ja rakennettu 60-70 luvun taitevuosina.

Kiinteistöt ovat nyt niin huonossa kunnossa, että niiden peruskorjauksen on laskettu tulevan uudisrakentamista kalliimmaksi.

OYS 2030 –hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan ensimmäisen vaiheen uudet kiinteistöt valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana.

– Uusi sairaala on meille välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Kesällä 2018 päivitettiin suunnitelma, missä rakentamista kiirehdittiin entisestää. Nyt saamme yhteispäivystykselle uudet tilat neljä vuotta nopeammin ja koko uusi sairaala valmistuu jopa kuusi vuotta nopeammin. Kaiken lisäksi säästämme uuden suunnitelman mukaisella toiminnalla 300 miljoonaa euroa. STM:n myöntämä poikkeuslupa varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa eteenpäin, Tampio toteaa.

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheen kustannusarvio on noin 600 miljoonaa, ja siinä on tarkoitus tuoda yhteen sairaalan kriittiset ydintoiminnot. Näitä ovat vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan päivystys, synnytykset, tehohoito ja leikkaukset sekä niitä tukevat palvelut kuten kuvantaminen.

– Nykyiset tilat ovat olleet nykyaikaisen erikoissairaanhoidon näkökulmasta epätarkoituksenmukaiset ja varsin haasteelliset. Aikanaan tilat olivat modernit ja ajanmukaiset, mutta nyt ne eivät enää mahdollista meille toiminnan kehittämistä.

Korpelainen iloitsee, että ensimmäisen rakentamisvaiheen myötä esimerkiksi OYS:n kriittiset toiminnot saadaan lähelle toisiaan.

– Näin varmistamme korkeatasoisen diagnostiikan, hyvät tilat ja toimintaedellytykset koko hoitohenkilökunnalle. Tämä lisää myös vetovoimaamme työnantajana: mitä vetovoimaisempi olemme, sitä parempia osaajia saamme töihin ja sitä parempaa hoitoa, tutkimusta ja koulutusta voimme tarjota niin potilaille kuin koko pohjoiselle Suomelle, Korpelainen sanoo.