Mi­nis­te­ri Räsänen vaatii, että Auerin esi­tut­kin­nan puut­teet käydään läpi

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) edellyttää, että sisäministeriön poliisiosasto ja Poliisihallitus yhdessä käyvät läpi poliisin nykyisen esitutkintaprosessin.

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) edellyttää, että sisäministeriön poliisiosasto ja Poliisihallitus yhdessä käyvät läpi poliisin nykyisen esitutkintaprosessin. Tätä Räsänen vaatii, jotta Anneli Aueria koskevassa tuomiossa esitetyt poliisin toimittamaan esitutkintaan liittyvät ongelmat voidaan tulevaisuudessa välttää.

Vaasan hovioikeus arvostelee Anneli Auerin murhajuttua koskevassa tuomiossaan poliisin suorittaman esitutkinnan puutteita, erityisesti teknisen rikostutkinnan osalta.

Poliisin toimittamaan esitutkintaan on jo tehty muutoksia Anneli Auerin tapauksen jälkeen. Muutokset ovat johtuneet muun muassa poliisihallinnon organisaatiomuutoksista sekä esitutkintalain uudistumisesta.

”Esitutkintaprosessin toimivuuteen on kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin yhteistyötä on tehostettu. Lisäksi nykyisissä aiempaa suuremmissa poliisilaitoksissa on enemmän asiantuntemusta ja osaamista tällaisten rikosten esitutkintaa varten. On kuitenkin tarpeen vielä kertaalleen hovioikeuden päätöksen valossa tarkastella, onko esitutkintaprosessin kehittäminen ollut riittävää”, ministeri Räsänen painottaa.

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen tulee saada yhteinen esitutkintaprosessin läpikäynti valmiiksi 31.3.2015 mennessä.