Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Mi­nis­te­rei­den palk­kiot py­sy­mäs­sä en­nal­laan

Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaus on pysymässä ennallaan ensi vuonna.

-
Kuva: Mauri Ratilainen / com.pic

Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaus on pysymässä ennallaan ensi vuonna. Ministereiden palkkioita leikattiin viidellä prosentilla toissa vuonna, kun nykyinen hallitus aloitti toimintansa.

Valtioneuvoston kanslian mukaan ministereiden ja avustajien lukumäärä on säilynyt samana vuodesta 2012. Ministereitä on 19 ja erityisavustajia 35.

Heidän palkkaukseensa on budjetoitu yhteensä runsaat 5,7 miljoonaa euroa ensi vuodeksi.

Toissa vuoden leikkauksen jälkeen ministereiden veronalainen palkkio on ollut 9 729 euroa kuukaudessa. Pääministerille maksetaan 11 675 euroa kuussa. Kansanedustaja-ministerit saavat lisäksi puolet kansanedustajan palkastaan ja kulukorvauksestaan.

Puoluetuki näyttää niin ikään pysyvän ensi vuonna nykytasollaan, yhteensä 34 miljoonassa eurossa.

– Vuonna 2011 kokonaismäärää pienennettiin kahdella miljoonalla, kertoo osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta.