Lukijalta
Mielipide

Miksi Oulun kaupunki haluaa purkaa historiallista rakennuskantaansa?

Kuusiluodon alue sekä siihen sisältyvä Martti Heikuran suunnittelema entinen kauppaoppilaitos on määritelty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2018) maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi.

Kuusiluodon alue sekä siihen sisältyvä Martti Heikuran suunnittelema entinen kauppaoppilaitos on määritelty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2018) maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi.

Meneillään oleva asemakaavamuutos kuitenkin mahdollistaisi rakennuksen purkamisen ja sen korvaamisen 7-kerroksisella kerrostalolla.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on esittänyt Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle rakennuksen suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 7.4.2020 kuitenkin päättänyt, ettei Oulun kaupungin näkökulmasta lakia rakennusperinnön suojelusta voida soveltaa tähän rakennukseen. ”Rakennus ei ole valtakunnallisesti arvokas.”

Koska yllä mainittua kielteistä päätöstä ei ole kokouspöytäkirjassa mitenkään perusteltu, herää kysymys: Miksi rakennus ei ole valtakunnallisesti arvokas? Miksi Oulun kaupunki haluaa rakennuksen purettavan kerrostalon tieltä, vaikka kyse on sekä maakuntakaavan että arkkitehtien näkemyksen mukaan suojeltavasta rakennusperinnöstä?

Onko siis kyse vain rahasta? Mitä merkitystä on siinä tapauksessa kysellä kaupunkilaisten mielipiteitä esimerkiksi kulttuuriympäristön vaalimisesta?

”Minun kulttuuriympäristöni Oulussa” –kysely toteutettiin viime syksynä ja tulokset 10.12.2019 ovat luettavissa kauniin diasarjan muodossa.

Tulosten mukaan ”moni toivoi kulttuuriympäristön ennakkoluulotonta hyödyntämistä vanhan rakennuskannan ehdoilla.”

Edelleen tulosten mukaan ”purkava uudisrakentaminen koettiin lyhytnäköisenä vaihtoehtona. Historian näkyminen ja hyvin hoidettu ympäristö mahdollistaa omaleimaisen ja vetovoimaisen ympäristön syntymisen.”

Niin, mitä merkitystä on kaikenlaisilla ”osallistavilla” kyselyillä, joihin kaupunkilaisia kehotetaan vastaamaan, kun niillä ei näytä olevan Oulun kaupungin käytännön toimintaan minkäänlaista vaikutusta?

Eikö Oulun kaupungilla ole todellakaan muita intressejä kuin saada kaupungin keskustaan yhä lisää tilaa yhä korkeammille ja rumemmille kerrostaloille?

Eikö vanhoilla rakennuksilla viheralueista puhumattakaan ole mitään arvoa?

Eikö entistä kauppaopiston rakennusta voida suojella ja muuntaa se vaikka asumiskäyttöön purkamisen sijaan?

Heli Lehtonen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.