Mies osti ala­ikäi­sel­le al­ko­ho­lia ja rais­ka­si, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si yli kah­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1999 syntyneen miehen ehdottomaan vankeuteen törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä useista muista rikoksista.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1999 syntyneen miehen ehdottomaan vankeuteen törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä useista muista rikoksista. 

Kaikki rikokset tapahtuivat kevään 2018 aikana Raahessa. 

Tuomio törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli tapauksesta, jossa mies oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen alaikäisen kanssa. Mies oli ostanut alkoholia tekohetkellä 14-vuotiaalle uhrille ja uhri oli päihtynyt juotuaan miehen ostamaa alkoholia. 

Tuomittu kiisti teon sillä perusteella, ettei hän olisi hankkinut alkoholia eikä sukupuoliyhteyttä olisi tapahtunut lainkaan. Käräjäoikeus piti kuitenkin asianomistajan kertomusta uskottavana ja katsoi miehen syyllistyneen törkeään raiskaukseen. Mies määrättiin maksamaan uhrille 6500 euroa korvauksia kärsimyksestä. 

Lisäksi mies sai tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomio tuli tapauksesta, jossa hän oli sukupuoliyhteydessä niin ikään tapahtuma-aikaan 14-vuotiaan asianomistajan kanssa. Ennen tekoa mies oli tarjonnut uhrille alkoholia, mitä käräjäoikeus piti epäasiallisena vaikuttamisena asianomistajaan. 

Mies väitti oikeudessa, ettei tiennyt uhrin olleen alle 16-vuotias. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt tätä uskottavana. 

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei tekoa voitu pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä. 

Samassa kokonaisuudessa mies tuomittiin myös alkoholirikkomuksesta ja kahdesta pahoinpitelystä. Pahoinpitelytuomiot tulivat tapauksista, joissa mies oli pahoinpidellyt kahta nuorta kuristamalla toista yhdellä kädellä ja pitämällä toista yhdellä kädellä niskasta kiinni. Toinen uhreista oli tekoaikaan 14-vuotias ja toinen 15-vuotias. 

Käräjäoikeus tuomitsi miehen rikoksista yhteensä kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Oikeus katsoi rangaistusta lieventäväksi seikaksi miehen henkilökohtaiset olot liittyen hänen terveydentilaansa sekä siihen, että hän oli tekohetkellä nuori, vaikkakin täysi-iän saavuttanut. Käräjäoikeuden mukaan miehen syyntakeisuus ei kuitenkaan ollut alentunut. 

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. 

Kaleva ei poikkeuksellisesti julkaise tuomitun nimeä alaikäisten uhrien suojelemiseksi.