Mie­hil­lä naisia enemmän si­vu­töi­tä

Sivutöiden tekeminen on yleisesti lisääntynyt, tulokertymät ovat epätasa-arvoisia.

Virpi Louhela-Risteelä tekee erityisluokanopettajan työn ohella kouluttajan ja luennoitsijan töitä. Usein työkeikat ovat ajoittuneet opettajan työn vapaa-ajalle eli iltoihin ja viikonloppuihin.
Virpi Louhela-Risteelä tekee erityisluokanopettajan työn ohella kouluttajan ja luennoitsijan töitä. Usein työkeikat ovat ajoittuneet opettajan työn vapaa-ajalle eli iltoihin ja viikonloppuihin.
Kuva: Jukka Leinonen

Suomalaisista työtä tekevästä väestöstä noin viisi prosenttia tekee päätoimensa ohella toista työtä.

Miehet tekevät sivutöitä naisia enemmän. Työllisistä miehistä 5,4 prosenttia tekee sivutöitä, kun naisten vastaava määrä on 4,5 prosenttia.

Suomessa on tällä hetkellä noin 2,6 miljoonaa työssäkäyvää ihmistä.

Tiedot käyvät ilmi Kansaneläkelaitoksen tänä keväänä julkaistavasta kirjasta, jonka tiedot perustuvat vuonna 2010 kerättyyn EU-SILC-aineistoon. Siinä on kartoitettu eurooppalaisia elinoloja.

Merkittävää tutkimuksen tiedoissa on, että sivutyön tekemisestä saatava rahallinen korvaus näyttää jakautuvan epätasaisesti sukupuolten välillä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijan Merja Kauhasen mukaan tutkimusaineistosta voidaan nähdä, että kahta työtä tekevien naisten keskimääräinen kokonaisvuosiansio jää hieman pienemmäksi kuin yhtä työtä tekevien.

”Miehillä tilanne on päinvastainen. Miesten pää- ja sivutoimesta saama kokonaisvuosiansio on suurempi kuin yhtä työtä tekevillä”, hän sanoo.