SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Metsiin koh­dis­tuu nyt iso paine – olisi tär­keää, että Suomen hal­li­tuk­sen viesti EU-pöy­tiin olisi vahva ja yh­te­näi­nen

EU-komissiossa metsät nähdään lähinnä hiilinieluina, ja niiden sosiaalinen ulottuvuus ja taloudelliset vaikutukset ovat huolestuttavasti painuneet taka-alalle.

Suomalaiset metsät ovat joutuneet kovan paineen alle, kun Euroopan unioni päivittää yhteisiä 2030 energia- ja ilmastotavoitteita. Päivitettävänä on muun muassa metsästrategia, sekä säännöt kestävän bioenergian tuotannolle ja metsien nielulaskelmille.

Aivan keskeisiä linjauksia metsätalouden kannalta. Odotettavissa onkin, että lakien kymmenistä yksityiskohdista joudutaan käymään vaikeaa vääntöä seuraavat kuukaudet.