Met­säs­tys­kor­til­la ää­nes­tä­mään? – Ky­syim­me, voisiko ää­nes­tys­ikä­ra­jan laskea osan koh­dal­la 16 vuoteen

Opetus- että kulttuuriministerinä toiminut Pär Stenbäck, 77, esittää tuoreessa kirjassaan, että ”äänioikeus niille 16–17-vuotiaille, jotka läpäisevät testin ajokorttiin, metsästyskorttiin ja saaristolaivuriksi”.

-
Kuva: Vesa Joensuu

Professori: Äänestysikärajan alentaminen saattaisi tuottaa perustuslaillisia ongelmia.

Lukiolaisten liitto: Äänioikeus pitäisi ulottaa 16-vuotiaisiin sekä kunnallisissa että valtiollisissa vaaleissa.

Äänestysikärajan laskemisesta 18 vuodesta 16 vuoteen on puhuttu pitkään. Asia nousee esiin säännöllisin väliajoin niin kansalaisjärjestöjen kuin poliitikkojenkin puheissa.

Professori Juho Saaren johtama työryhmä esitti vuosi sitten kuntavaalien äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen.

Sekä opetus- että kulttuuriministerinä toiminut Pär Stenbäck, 77, esittää tuoreessa kirjassaan Demokratia on pelastettava, että ”äänioikeus niille 16–17-vuotiaille, jotka läpäisevät testin ajokorttiin, metsästyskorttiin ja saaristolaivuriksi”.

Seurakuntavaaleissa 16-vuotiaat saivat äänestää ensimmäisen kerran 2010.

Miltä tällainen kuulostaa ajatuksena, Turun yliopiston poliittisen historian professori Markku Jokisipilä?

– Jonkin verran puhetta on ollut, että äänestysikärajaa voitaisiin alentaa. Mutta onko meillä jonkinlainen iso yhteiskunnallinen painetilanne, että näin pitäisi tehdä?

Olisiko tämä tapa laskea äänestysikärajaa periaatteessa mahdollinen?

– Nähdäkseni ei. Tässä törmätään heti perustuslailliseen ongelmaan, että äänestyskelpoisuus olisi jotenkin ehdollinen. Toisaalta, kun täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta, äänioikeus nuoremmille saattaisi sekin tuoda perustuslaillisia esteitä. 

Jos perustuslailliset ongelmat ratkaistaisiin, kannattaisitteko äänioikeusikärajan laskemista?

– Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan ihmiseltä edellytetään jonkinlaista kypsyyttä, jotta pystyy havainnoimaan yhteiskuntaa ja tekemään informoituja päätöksiä. Nykyinen 18 vuoden äänestysikäraja on aivan hyvä.

Milloin yhteiskunnan olisi syytä harkita tosissaan äänestysikärajan alentamista?

– Jos 18-vuotiaat äänestäisivät vaikka 80-prosenttisesti, voisi tehdä johtopäätöksen, että olisi tarvetta miettiä äänestysikärajan alentamista. Nuorempien sukupolvien äänestysaktiivisuus on tosi alhainen, joten sitäkään kautta painetta ei tule.

– Joissain nuoremmissa ikäryhmissä äänestysaktiivisuus on jopa 20 prosentin luokkaa. Erityisesti toisen asteen koulutuksen saaneiden miesten äänestysaktiivisuus on katastrofaalisen huono.

On esitetty sitäkin, että 16-vuotiaat voisivat äänestää kunnallisvaaleissa mutta eivät valtiollisissa vaaleissa?

– No sitten herää kysymys, miten kunnallinen taso olisi niin erilainen kuin valtiollinen taso, että toisissa vaaleissa voisi äänestää mutta toisissa ei. Pitäisin molemmat yhdessä enkä olisi laskemassa äänestysikärajaa.

Olisiko 16–17-vuotiaiden jaottelu jonkin testin mukaan äänestyskelpoisiin järkevää, Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen?

– Tutustumatta aiheeseen sen tarkemmin sanoisin, että varsin oudolta kuulostaa, jos aletaan testata jotenkin nuorten vaalikypsyyttä. Se ei toteuttaisi demokratiaa. Ei 18-vuotiaitakaan testata, onko ihminen kykeneväinen äänestämään.

Mitä mieltä liitto yleensä on äänioikeusikärajan alentamisesta?

– Suomen lukiolaisten liiton tavoitteena jo pitkään on ollut äänioikeuden ulottaminen kaikkiin 16-vuotiaisiin sekä kunnallisvaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.

Milloin suomalainen yhteiskunta on valmis antamaan äänioikeuden 16-vuotiaille?

– Jaa, vaikea sanoa. Ihan varmasti jossain vaiheessa.

Vaalipäivän ikä ratkaisee

Kunnallisvaaleissa saa äänestää, jos viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Lisäksi kunnan, jossa äänestää, on oltava äänestäjän kotikunta 51. päivänä ennen vaalipäivää. Tämä koskee myös muiden maiden kansalaisia, jos he ovat asuneet maassa vähintään kaksi vuotta.

Eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa ja presidentinvaaleissa jokainen Suomen kansalainen on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta, jos viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Seurakuntavaaleissa äänestysikäraja on 16 vuotta.