Met­säs­tä­jä­lii­ton uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jaakko Silpola

Suomen Metsästäjäliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi agronomi ja MBA Jaakko Silpolan.

Suomen Metsästäjäliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi agronomi ja MBA Jaakko Silpolan

Silpola on työskennellyt muun muassa edunvalvonnan erityisasiantuntija Vapo Oy:ssä ja Turveteollisuusliiton toimitusjohtajana.

– Tulen rakentamaan Metsästäjäliiton toimintaa yhteistyössä liiton piirien, luottamushenkilöiden, henkilökunnan sekä eritoten koko jäsenkunnan kanssa. Haluan kiittää nykyistä toiminnanjohtaja Heli Siitaria hänen työpanoksestaan, Jaakko Silpola sanoo.

− Metsästäjäliitolla on hieno vastuullisuuteen perustuva tavoiteohjelma, jonka myötä liitto haluaa olla koti kaikille metsästäjille. Palvelemme metsästäjiä ja yhteiskuntaa kouluttamalla jäseniä, tekemällä nuorisotyötä sekä olemalla aktiivinen ja luotettava metsästäjien edunvalvoja niin Suomessa kuin EU-tasolla, Silpola toteaa.