Mainos

Met­sä­hin­nat hui­pus­saan, kan­nat­taa­ko nyt myydä? – ”En usko, että kovin paljon enää nous­taan tästä”

Metsänomistajia on monenlaisia, ja myyntipäätös voi itää pitkään. Ajat ovat kuitenkin otolliset juuri nyt – paras tapa lähteä liikkeelle on ottaa selvää välittäjistä ja heidän toimintatavoistaan.

Moni miettii metsätilansa myymistä näinä aikoina, kun hinnat ovat korkealla. Tietyt asiat vaikuttavat myyntihintaan.
Moni miettii metsätilansa myymistä näinä aikoina, kun hinnat ovat korkealla. Tietyt asiat vaikuttavat myyntihintaan.

”Markkinan mukana pitää elää”, toteaa Raimo Petäsnoro, LKV Rantamökin toimitusjohtaja ja vastaava kiinteistönvälittäjä.

Ja siinä markkinassa on eletty nousukautta pitkään.

”Metsäkiinteistön hinta ei perustu pelkästään metsän senhetkiseen tilaan, vaan mukaan lasketaan myös puuston kasvuun vaikuttavat elementit. Toisin sanoen se, kuinka hyvä metsätila tulee olemaan tulevaisuudessa.”

Metsätilan hinta on lähes suoraan verrannollinen tilan puustoon ja tilan sijaintiin. LKV Rantamökillä metsätiloja arvioivat kiinteistönvälittäjien apuna metsäammattilaiset ja muut alihankkijat, kuten Kotametsä Oy.

”Myyntiä harkitsevat metsänomistajat ymmärtävät, että hinnat ovat nousseet – eli nyt kannattaa”, komppaa metsätalousinsinööri Matti Huhtala. ”En usko, että kovin paljon enää noustaan tästä.”

Hienotunteista kaupankäyntiä

Metsänomistajissa on paljon perikuntia, jotka haluavat pitää kiinni suvun hallussa pitkään olleista metsätiloista. Tämän vuoksi myyntityö metsien saralla on erityislaatuista ja kaupankäynnin tyyleihin ja periaatteisiin tulee kiinnittää hienotunteista huomiota.

”Kun rakkaan isoisän tai mummon perintöä aletaan myydä, suhtaudutaan siihen usein suurella herkkyydellä”, Petäsnoro sanoo. ”Joskus kaikki suvun jäsenet eivät halua myydä – tällöin voidaan tehdä jakoesitys siitä, minkä osuuden kukin saa itselleen. Näin suvun jäsenet voivat kukin tehdä oman valintansa omistusosuudestaan.”

Tilan arvoon vaikuttaa moni asia, kuten puusto ja sijainti. Tarkempia tietoja saa asiantuntevilta välittäjiltä.
Tilan arvoon vaikuttaa moni asia, kuten puusto ja sijainti. Tarkempia tietoja saa asiantuntevilta välittäjiltä.

Petäsnoro tähdentää, että kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä jakoesitys ennen kuin voidaan lähteä myymään. Tarjouksetkaan eivät vielä sido myyjää mihinkään, eli myyjä voi edelleen päättää, myykö vai ei.

”Tällä hetkellä myyntiä kannattaa ehdottomasti harkita, koska tilan myynnistä saa nyt niin hyvän hinnan, ettei suku tule moneen kymmeneen vuoteen saamaan sellaista summaa esimerkiksi puun myynneistä.”

Kokemuksen syvä rintaääni

”Matilla on metsätalousinsinöörinä elämänmittainen kokemus puukaupoista ja metsätilojen myynnistä. Hän on ollut ennen LKV Rantamökki Oy:lle siirtymistään UPM Kymmenellä Pohjois-Suomen maankäyttöpäällikkönä eli Pohjois-Suomen metsät ovat käyneet hänelle hyvinkin tutuiksi”, tuumaa Petäsnoro kollegastaan Matti Huhtalasta.

Huhtala muistaa yhä, kuinka kymmenen vuotta sitten pidettiin metsätilojen hintoja hyvänä. Nyt tilanne on hänen mukaansa aika lailla äärimmillään, ja sen huomaa myynnin volyymissakin.

Vaikka metsää viedään tänä päivänä käsistä, pitää myyjänkin muistaa muutama arvoon vaikuttava asia.

”Tilan nykyarvo lasketaan summa-arvomenetelmällä, ja nykyään käytetään yhä enenevässä määrin myös tuottoarvomenetelmää”, Huhtala kertoo. ”Eli arvioidaan se, mitä saat 20 vuoden kuluessa ulos, kun laitat tänään rahat tilaan. Tähän vaikuttaa sijainti, puuston, maapohja, hoitotöiden rästit ynnä muu. Metsän hyvä hoitaminen on tärkeää ja sillä on suurin merkitys tilan arvon kehittymiselle.”

LKV Rantamökki Oy ei lähtökohtaisesti koskaan välitä metsää, jota ei olla käyty tarkastamassa itse tai luotettuja alihankkijoita apuna käyttäen. Lähes jokaisesta metsätilasta on olemassa yleiset metsävaratiedot, mutta valitettavasti Huhtalan mukaan ne ovat usein turhan epätarkkoja.

Ei ole ollenkaan epätavallista hankkia metsää myös luontoarvot edellä.

”Sen takia haluamme itse käydä tarkistamassa, että saadaan tarkin mahdollinen tieto. Jotkut myyvät yleisen metsävaratiedon pohjalta, mutta silloin muun muassa puustotiedot voivat heitellä.”

Huhtala muistelee menneisyyden ikäviäkin yllätyksiä, jotka ovat aiheutuneet tai meinanneet aiheutua virheellisten tietojen varassa tehdystä kaupankäynnistä.

”Metsätilakaupan tulee perustua oikeaan, päivitettyyn tietoon. Siksi haluamme käydä itse maastossa tarkistamassa tilanteen.”

Luotettavuuden vuoksi LKV Rantamökillä on päätetty sisällyttää tämän inventoinnin kustannus välityspalkkion hintaan. Petäsnoro tuumaa välityspalkkion olevan silti markkinoiden edullisimmasta päästä, sillä toimijana Rantamökki on hyvin kustannustehokas.

Luonnon kanssa tasapainoilua

Sekä Huhtala että Petäsnoro pohtivat kuohunnan tilaa, jossa Suomi tällä hetkellä tuntuu olevan metsien käytön ja myynnin suhteen.

”Suomi on kuitenkin niin rajusti metsästä riippuvainen”, toteaa Huhtala. ”Esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla monet ihmiset saavat metsästä huomattavan osan tuloistaan. Ja kun koko maassa metsänomistajia on lähes 600 000, ei metsätalous meidän aikanamme tule loppumaan – varsinkaan kun metsänhoito- ja kasvatusmetodit tulevaisuudessa kehittyvät ja ottavat yhä enenevässä määrin huomioon nykyajan haasteet.”

Petäsnoro yhtyy tähän ja muistuttaa luontoarvojen merkityksestä.

”Tänä päivänä jotkut hankkivat metsää ihan vaan luontoa suojellakseen. Tällaisetkin arvot huomioidaan meillä myyntityössä tarkasti.”

Metsänmyyntiaikeissa voi olla yhteydessä LKV Rantamökkiin.