Met­sä­hal­li­tus on kes­keyt­tä­nyt hakkuut his­to­rial­li­sel­la Vienan rei­til­lä Suo­mus­sal­mel­la

Metsähallitus kertoi keskiviikkona keskeyttävänsä Vienan reitin hakkuut Suomussalmella. Päätös seurasi metsähallitukselle ilmoitettuja lajihavaintoja alueelta.

Metsäkoneen yliajama uhanalaisten jäkälälajien tarvitsema palokanto kuvattiin keskiviikkona Vienan reitin hakkuulla .
Metsäkoneen yliajama uhanalaisten jäkälälajien tarvitsema palokanto kuvattiin keskiviikkona Vienan reitin hakkuulla .
Kuva: Joni-Matti Kusmin/Luonto-Liitto

Metsähallitus kertoi keskiviikkona keskeyttävänsä Vienan reitin hakkuut Suomussalmella. Päätös seurasi metsähallitukselle ilmoitettuja lajihavaintoja alueelta.

Vienan reitti on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva historiallinen kauppareitti, jota ympäröi noin 20 kilometrin matkalta valtionmetsä. Tällä osuudella hakkaamatonta metsää on yhteensä vain 2,5 kilometrin verran.

Reitin hakkuita on aiemmin rajoitettu muinaismuistolain nojalla, ja metsähallitus kertoikin tiistaina keskeyttävänsä avohakkuut, mutta jatkavansa harvennushakkuita. Uhanalaisista hongantorvijäkälästä ja ryväsjäkälästä tehtyjä lajihavaintoja.

Keskiviikkona Luonto-Liitto vaati hakkuiden pysäyttämistä ja Vienan reitin rauhoittamista uhanalaisten hongantorvijäkälän ja ryväsjäkälän lajihavaintojen perusteella.

Metsähallitus kertoi samana päivänä keskeyttävänsä hakkuut selvittääkseen tarkemmin lajien sijainnin.

– Tulemme tekemään ensi kesänä alueella laji-inventointeja, minkä jälkeen toimenpiteet arvioidaan uudelleen yhteistyössä sidosryhmien kanssa, Suomussalmen metsätiimin esimies Ulla Lehtonen toteaa.