Met­sä­hal­li­tus har­ven­taa Ma­na­man­sa­los­sa – suun­ni­tel­ma tehty yh­teis­työs­sä luon­non­suo­je­lu­ta­ho­jen kanssa

Metsähallitus on suunnitellut valtion maille harvennuksia Oulujärven Manamansaloon. Työt on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa.

-
Kuva: Metsähallitus

Metsähallitus on suunnitellut valtion maille harvennuksia Oulujärven Manamansaloon. Työt on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa.

Metsänkäsittelysuunnitelma on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen, Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat tekivät yhteisen maastokatselmuksen suunnitelma-alueelle syyskuussa 2019.

– Maastossa todettiin yhdessä, että ensiharvennuksen ja muun harvennuksen voi tehdä jäätyneen maan aikana. Harvennuksessa korostetaan monimuotoisuutta ja otetaan huomioon riistan elinolosuhteet jättämällä osa harvennusalueesta käsittelemättä, kertoo suunnittelupäällikkö Hannu Tolonen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Myös Manamansalon leirintäalueen yrittäjälle on esitelty metsänkäsittelysuunnitelmaa.

Harvennuskohteiden pinta-ala on yhteensä 86 hehtaaria.