Tilaajille

Mer­ki­tyk­sel­li­nen elämä koostuu ainakin nel­jäs­tä te­ki­jäs­tä – fi­lo­so­fi Frank Martela on tii­vis­tä­nyt elämän tar­koi­tuk­sen yhteen lau­see­seen

Frank Martelan mielestä elämän tarkoitusta on hyvä pohtia edes silloin tällöin.

Frank Martela haluaisi tutkia jatkossa, kuinka ihmisten hyvinvointia voisi mitata koko yhteiskunnan tasolla. Tuloksia voisi soveltaa muun muassa poliittiseen päätöksentekoon. Filosofi Frank Martelan omaan elämään merkitystä tuovat perhe ja kolme pientä lasta sekä työ, jota rakastaa. Frank Martelan mukaan ihmisellä on luonnostaan tarve tehdä toisille hyvää.
Frank Martela haluaisi tutkia jatkossa, kuinka ihmisten hyvinvointia voisi mitata koko yhteiskunnan tasolla. Tuloksia voisi soveltaa muun muassa poliittiseen päätöksentekoon.
Frank Martela haluaisi tutkia jatkossa, kuinka ihmisten hyvinvointia voisi mitata koko yhteiskunnan tasolla. Tuloksia voisi soveltaa muun muassa poliittiseen päätöksentekoon.

Frank Martelan mielestä elämän tarkoitusta on hyvä pohtia edes silloin tällöin. Muuten vaarana on, että elämä luisuu muiden odotusten mukaan eletyksi tai nautintojen tavoitteluksi. Esimerkiksi muiden auttaminen tekee elämästä mielekästä ja lisää hyvinvointia. Kysyimme filosofilta myös, miten mieli pysyy maailman alituisessa muutoksessa mukana.

Kun filosofi Frank Martelalta kysyttiin 6-vuotiaana, mikä hänestä tulee isona, hän vastasi: maailman tutkija.

Tuo mielenkiinto on kantanut siitä lähtien. Pikku hiljaa Martelan koko maailmaa koskeva kiinnostus on löytänyt hieman kapeammat uomat. Erityisesti hän on kiinnostunut ihmisyyden perimmäisistä kysymyksistä ja hyvästä elämästä.