Mainos

Me­ran­tin hartiat le­ve­ni­vät – palvelu jatkuu tutun ket­te­rä­nä ja laa­duk­kaa­na

Yli 30 vuotta puhtaanapitoalalla toiminut oululainen Meranti Siivouspalvelut on nyt osa kiinteistöpalveluyritys Kotikatua. Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilän mukaan heidän asiakkaansa kannalta mikään ei muutu: yrityksen nimi ja ilme pysyvät vanhoina tuttuina, ja samat tekijät jatkavat laadukasta työtään.

Meranti Siivouspalveluiden ammattilaiset Antti Rimpeläinen (vas.), Heidi Sääskilahti, Marianne Tuomainen, Johanna Sallinen, Sinikka Nissilä ja Antti Pietilä tekevät työtään asiakkaidensa ja heidän kiinteistöjensä parhaaksi.
Meranti Siivouspalveluiden ammattilaiset Antti Rimpeläinen (vas.), Heidi Sääskilahti, Marianne Tuomainen, Johanna Sallinen, Sinikka Nissilä ja Antti Pietilä tekevät työtään asiakkaidensa ja heidän kiinteistöjensä parhaaksi.

Oululainen Meranti Siivouspalvelut Oy siirtyi maaliskuun 2021 alussa tehdyn omistajanvaihdoksen myötä osaksi kiinteistöpalveluita tuottavaa Kotikatua. Merantin Antti Pietilä on vapautunut mies:

“Oma arkeni helpottuu, kun on muitakin vastuunkantajia. Työtä tehdään nyt leveämmillä hartioilla, mutta asiakkaan tarpeisiin vastataan yhtä ketterästi, joustavasti ja laadukkaasti kuin ennenkin. Haluamme viedä Merantin laatua edelleen eteenpäin.”

Pietilällä on takanaan pitkä, yli kolme vuosikymmentä kestänyt yrittäjäelämä.

“Maailma muuttuu, ja sen myötä työelämä ja sen rakenne muuttuvat. Toimintaa pitää kehittää.”

Pietilä pohtii, että moni yrittäjä saattaisi hänen tilanteessaan ajatella, että omistajanvaihdoksen myötä koko yrittäjyysidentiteetti menee sen sileän tien.

“Minä en koe niin. On mukava tehdä töitä yhteisvastuullisesti, joten tämä se vasta

onkin mukava juttu!”

“Uusi, entistä parempi toimintakulttuuri on syntynyt”

“En ollut myymässä Merantia, mutta kun tuli mahdollisuus keventää vastuita, näin,

että se on voimavara koko yrityksen kannalta. Myös henkilöstö näki sen voimavarana ja

uutena mahdollisuutena, operatiiviselle esimiestasolle luotiin uutta sitoutuneisuutta”, Pietilä kertoo yrityskaupan taustoista.

Merantin palvelupäällikkö Marianne Tuomainen vahvistaa Pietilän väitteen:

“Saamme tukea konsernin tuomasta yhtenäisyydestä ja samalla voimme palvella asiakkaitamme sekä Merantin että Kotikadun arvolupausten mukaisesti.”

Pietilä nostaa useampaan otteeseen esille Merantin arvomaailman ja toimintapolitiikan.

Se on hänelle keskiössä myös yhteistyössä Kotikadun kanssa.

Antti Pietilän mukaan toiminnan taustalla on lopulta vain yksi tavoite:

“Asiakas voittaa, Meranti voittaa ja Kotikatu voittaa. On tullut tunne, että on syntynyt uusi, entistä parempi toimintakulttuuri. Se osaltaan tuo lisää viihtyvyyttä, turvallisuutta, helppoutta ja huolettomuutta ja pidentää rakennusten ja niiden materiaalien käyttöikää.”

“Uskon, että työ tekijäänsä kiittää”, Marianne Tuomainen sanoo.

“Kun työntekijä saa onnistumisen mahdollisuuksia, hyvät puitteet ja olosuhteet ja häntä arvostetaan työssään, myös asiakas saa hyvän lopputuloksen.”

“Meranti on hyvä kumppani taloyhtiöille, isännöitsijälle, eri toimialojen yrityksille, kunnille ja kaupungeille – kaikille, joilla on kiinteistöjä, joita pitää hoitaa ja pitää kunnossa”, Merantin palvelupäällikkö Marianne Tuomainen ja yksikön päällikkö Antti Pietilä sanovat.
“Meranti on hyvä kumppani taloyhtiöille, isännöitsijälle, eri toimialojen yrityksille, kunnille ja kaupungeille – kaikille, joilla on kiinteistöjä, joita pitää hoitaa ja pitää kunnossa”, Merantin palvelupäällikkö Marianne Tuomainen ja yksikön päällikkö Antti Pietilä sanovat.

Pietilän mukaan Merantin tavoitteena on edelleen se, että töihin on mukava tulla, siellä on mukava olla ja sieltä on mukava lähteä; sekä työ että perhe ja vapaa-aika ovat tärkeitä.

Siivousala on kehittynyt valtavasti menneiden 50 vuoden aikana. Se on kaiken toiminnan yksi tärkeä kulmakivi, jota ilman yhteiskunta ei toimisi.

“Päiväkodit, koulut, sairaalat, elintarviketuottajat, tehtaat, laitokset…”, Antti Pietilä luettelee.

“Siivous mahdollistaa niiden kaikkien toiminnan.”

Merantin omistajanvaihdos on yksi tae sille, että kaikelle tuolle toiminnalle voidaan luoda parhaat mahdolliset edellytykset myös tulevaisuudessa.

“Yrityskaupan myötä Meranti voi entistä enemmän panostaa siivoustyön laadun kehittämiseen, parhaaseen mahdolliseen asiakaspalveluun ja palvelun lopputulokseen”, Antti Pietilä summaa.

Virus ratsastaa ilmassa olevilla pölypartikkeleilla

Siivousliikkeen tehtävä on viedä siivottavista paikoista lika pois likaantumisnopeuden mukaan, Antti Pietilä sanoo.

“Likaantumisnopeuden määrittäminen on meidän tehtävämme. Se on osa ammattitaitoa.”

Korona-aika on korostanut siivouksen merkitystä kaikilla toimialoilla, Pietilä toteaa.

“Ei riitä, että pestään käsiä ja desinfioidaan paikkoja. Pintojen pitää olla puhtaat ennen desinfiointia. Korona leviää pisaratartuntana: se ratsastaa ilmassa olevien pölypartikkeleiden mukana nenään ja suuhun. Siivouksella voi vähentää partikkeleiden määrää ja sitä kautta torjua viruksen leviämistä.”

Marianne Tuomainen harmittelee nykyajan siivoustrendiä:

“Hyvä kun kerran viikossa siivotaan, eikä silloinkaan siivota kunnolla. Ennen siivottiin viisi kertaa viikossa ja paremmin. Heikolla siivoustasolla paikat likaantuvat ja kuluvat, ja siitä tulee terveyshaittoja. Oikealla elinkaariajattelulla pystytään vähentämään sisäilman kuormittajia.”

Tuomainen korostaa, että tulevien vuosien voimavara on ennen kaikkea se, että ihmiset pysyisivät terveinä.

“Samalla pienennetään myös hiilijalanjälkeä, kun paikat pysyvät kunnossa, eikä pintamateriaaleja tarvitse vaihtaa niin usein.”

Antti Pietilä muistuttaa, että yhteiskunnan muuttuessa myös lika muuttuu ja virukset ja bakteerit muuntuvat ja lisääntyvät.

“Tässä on yksi syy siihen, miksi siivotaan: virukset ja taudit eivät tartu niin helposti.”

Puhtaus luo hyvinvointia ja pidentää tilojen käyttöikää

“Kokemus, työteho, mukavuus”, Antti Pietilä miettii asioita, joihin siivous vaikuttaa suoraan.

“Puhdas tila tuo vapautta, virtaa ja viihtyvyyttä. Jos tuo mahdollisuus ihmiseltä puuttuu, hän on yhdenlaista metsää köyhempi. Metsää, jossa palautuu.”


”Meranti haluaa, että kiinteistön elinkaari olisi mahdollisimman pitkä asiakasviihtyvyyden ja kiinteistön arvon näkökulmasta ja tuottaisi arvoa asiakkaille”, Antti Pietilä toteaa.
”Meranti haluaa, että kiinteistön elinkaari olisi mahdollisimman pitkä asiakasviihtyvyyden ja kiinteistön arvon näkökulmasta ja tuottaisi arvoa asiakkaille”, Antti Pietilä toteaa.

Pietilän mukaan siivouksessa puhutaan loppupeleissä tilojen hoidettavuudesta: miten hoidan omaa tai yhteistä kiinteistöä. Siivouksella voi vaikuttaa suoraan kiinteistöjen käyttöarvoon, koska sillä voidaan vähentää ja hidastaa tilojen likaantumista, kulumista ja vaurioitumista.

“Tavoitteena on, että lika ei myöskään aiheuttaisi muita pulmia, kuten terveysongelmia tai ympäristön kuormitusta esimerkiksi tiuhaan vaihdettavien pintojen muodossa. Siivous osaltaan pienentää peruskorjausten tarvetta.”

Antti Pietilä haluaa murtaa uskomuksen, että siivousalan ammattilaiset olisivat jotenkin ylitarkkoja hygienian suhteen:

“Emme ole ylihygieenikkoja, me vain viihdymme puhtaissa tiloissa.”

Meranti Siivouspalvelut

Tarjoaa mm. toimitila- ja kiinteistösiivousta, rakennussiivousta, kotisiivousta ja puhtaanapidon erikoispalveluita.

Yhdistynyt hiljattain kiinteistöpalveluita tuottavaan Kotikatuun

Tutustu tarkemmin yritykseen ja sen palveluihin: www.meranti.fi