Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Me­no­leik­ku­riin 2 mil­jar­dia vuo­sit­tain

Valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto ihmettelee vaalitaistelua käyvien poliitikkojen lupauksia verohelpotuksista ja jopa uusien etuuksien lupaamisesta. Virkamiesten mukaan pian alkavalla uudella hallituskaudella valtion menoja pitäisi päinvastoin leikata noin kaksi miljardia euroa vuosittain.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen muistuttaa, että "hoitolasku" varjostaa tästä eteenpäin keskeisesti Suomen selviytymistä.
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen muistuttaa, että "hoitolasku" varjostaa tästä eteenpäin keskeisesti Suomen selviytymistä.
Kuva: Sari Gustafsson

Valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto ihmettelee vaalitaistelua käyvien poliitikkojen lupauksia verohelpotuksista ja jopa uusien etuuksien lupaamisesta.

Virkamiesten mukaan pian alkavalla uudella hallituskaudella valtion menoja pitäisi päinvastoin leikata noin kaksi miljardia euroa vuosittain, jotta Suomi selviäisi työikäisen väestön eläkkeellesiirtymisestä ja sitä seuraavasta työvoimapulasta hitaine talouskasvuineen.

Ministeriössä on laskettu, että kolmen vuoden kuluttua eli 2010 valtion, kuntien ja työeläkerahastojen yhteenlasketun ylijäämän pitäisi nousta neljään prosenttiin kokonaistuotannosta.

Se takaisi, että Suomi pystyy järjestämään kansalaistensa peruspalvelut ilman verojen nostoa tai etujen leikkauksia. Nykymenoa jatkamalla tavoitteeseen ei päästä.

"Suomen julkinen talous ei täytä tarvittavaa kestävyyskriteeriä. Osa poliitikoista lähtee siitä, että ylijäämäksi riittäisi nollataso eli tulot ja menot olisivat vuosittain tasapainossa. Se ei riitä, koska jo tehdyt päätökset kasvattavat budjettimenoja seuraavalla vaalikaudella 3,6 miljardia euroa", painotti valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen esitellessään perjantaina ministeriönsä raporttia Julkisen talouden liikkumavara.

Kuntien toimintamenot kasvavat ensi vaalikaudella 4,6 miljardia euroa eli niiden reaalikasvu on puolitoista prosenttia. Ensi vaalikaudelle on siis tiedossa kahdeksan miljardin euron automaattiset lisämenot.

Ministeriö muistuttaa, että ansiotulojen veroasteet pidetään mallissa ennallaan.

Käytännössä myös veronkevennyksiin pitää varata miljardi euroa, jotta verotus ei kiristy. Se johtuu siitä, että inflaatio ja tulojen nousu uhkaavat automaattisesti kasvattaa jokaisen veronmaksajan veroprosenttia.Budjettitoiveita tullut
jo 2 miljardia liikaa


Valtiovarainministeriö puhuu arviostaan peruslaskelmana, jolla tavoitellaan julkisen talouden runsaan neljän prosentin ylijäämää bruttokansantuotteesta 2010.

"Laskelman ensimmäinen riski on jo siinä, että ministeriöiden menoarviot ensi vuoden budjettiin ylittävät jo kahdella miljardilla eurolla budjettikehykset. Lisäksi siellä on paljon rahaesityksiä liikenneväylien rakentamiseen ja myös kunnissa on suuria menopaineita", huomauttaa Pekkarinen.

Pekkarisen ja ministeriön virkamiesten mukaan Suomella on tästä eteenpäin vastassaan vain ikäviä tosiasioita: työikäinen väestö pienenee 300 000 henkilöllä parin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä kasvaa nykyisestään lähes 600 000:lla.

Valtiovarainministeriö esittää, että kokonaisveroaste pidetään keskimäärin 43 prosentissa, mutta julkisen velan annetaan nousta 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä riittää täyttämään talous- ja rahaliiton vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksen.

Työllisten määrä kasvaa vuodesta 2008 eteenpäin erittäin vähän eli 20 000 henkilöä vuodessa. Kun työvoimaa tulee työmarkkinoille liian vähän, rajoittaa se Suomen tuotannon kasvua.

Työttömyysaste laskee vain noin kuuteen prosenttiin eli rakenteellisen työttömyyden rajalle. Se tarkoittaa, että avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät jatkossakaan kohtaa ammatillisesti tai maantieteellisesti.

Tälläkin hetkellä Suomessa on lähes 40 000 avointa työpaikkaa.

Valtiosihteeri Raimo Sailas huomauttaa, että kunnissa on hyvin vaikeaa korvata työntekijöiden poistumaa lähivuosina.

"Väki lähtee suurin joukoin vanhemmasta päästä eläkkeelle. Tilalle tulee uusia, hyvin usein he ovat naisia, joka aivan normaalisti jäävät jossain vaiheessa äitiyslomille ja hoitovapaille. Se tarkoittaa, että yhden poislähtevän tilalle tarvitaan kaksi tekijää. Sitä ei ole vieläkään ymmärretty."