Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Pääkirjoitus

Me­nes­tys­ta­ri­nal­le jatkoa – Oulun yli­opis­tol­la ai­nek­set glo­baa­lis­ti tun­ne­tuk­si

Oulun yliopiston perustaminen on ollut merkittävä asia Pohjois-Suomen, mutta myös muiden alueellisten yliopistojen synnyttämisessä.

Oulun yliopisto on toiminut Pohjois-Suomen parhaaksi jo 60 vuotta. Myös globaali vaikutus on merkittävä, sillä lähes kolme miljardia ihmistä maailmassa käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa päivittäin.
Oulun yliopisto on toiminut Pohjois-Suomen parhaaksi jo 60 vuotta. Myös globaali vaikutus on merkittävä, sillä lähes kolme miljardia ihmistä maailmassa käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa päivittäin.
Kuva: Torvinen Maiju

Oulun yliopiston perustaminen on ollut merkittävä asia Pohjois-Suomen, mutta myös muiden alueellisten yliopistojen synnyttämisessä.

Seuraavaksi on varmistettava, että yliopisto jatkaa menestyksellisesti seuraavat 60 vuotta ja siitä eteenpäin.

Paljon on vettä virrannut Oulujoessa sen jälkeen, kun Ouluun ryhdyttiin puuhaamaan omaa yliopistoa. Kalevassa kerrottiin jo sata vuotta sitten Pohjanmaan Korkeakouluseuran, sittemmin Oulun Korkeakouluseuran toiminnan alkamisesta ja tavoitteista.

Hankkeen alullepanijat tuskin arvasivat, miten vaativaksi tehtäväksi pohjoisen yliopiston perustaminen lopulta osoittautui. Pohjois-Suomen yliopistohanketta vastustettiin ankarasti pääkaupungissa ja vanhoissa yliopistoissa.

Professori Pentti Kaiteran jättämä eriävä mielipide korkeakoululaitoksen kehittämistä ja laajentamista koskevaan mietintöön 1950-luvulla ryyditti osaltaan tapahtumasarjaa, joka koitui Oulun hyväksi (Kaleva 2.9.). Sinnikäs työ tuotti tulosta ja Oulun yliopiston ensimmäisiä avajaisia vietettiin syksyllä 1959.

Oulun yliopiston perustamisen on ollut merkittävä asia Pohjois-Suomen, mutta myös koko Suomen kannalta. Oulun yliopiston perustaminen pani alulle nykyisten alueellisten yliopistojen ja korkeakoulujen perustamisen.

Maanantaina yliopistossa juhlittiin 60:tä toimintavuotta ja kunniavieraina oli opiskelunsa yliopistossa sen ensimmäisenä toimintavuotena aloittaneita henkilöitä. Voi olettaa, että he tuskin tunnistivat Linnanmaan kampusta opinahjokseen, sillä moni asia on muuttunut vuosikymmenten varrella.

Väliaikaistiloissa aloittaneesta kahden tiedekunnan ja runsaan neljänsadan opiskelijan yliopistosta on kehkeytynyt Linnanmaalle ja Kontinkankaalle sijoittunut monitieteinen tiede- ja tutkimusyliopisto, jossa on kahdeksan tiedekuntaa, 13 000 opiskelijaa ja 2 900 työntekijää. Lisää muutoksia on tulossa, kun pääosa Oulun ammattikorkeakoulun opetuksesta siirtyy ensi vuonna Linnanmaalle.

Oulun yliopiston merkitys koko Pohjois-Suomen kehitykselle on laajasti tunnistettu ja tunnustettu. Alusta asti tärkeänä on pidetty teknillistä, luonnontieteellistä ja lääketieteellistä koulutusta sekä opettajankoulutusta. Valtion, kuntien, yritysten, yhteisöjen ja yritysten palvelukseen on saatu opettajia, lääkäreitä, virkamiehiä, insinöörejä ja monia muita osaajia.

Mikään instituutio ei elä menneisyyden saavutuksilla vaan koko ajan on oltava kehityksen kärjessä. Puolen Suomen yliopiston onkin varmistettava, että menestystarina jatkuu seuraavat 60 vuotta ja siitä eteenpäin. Keskeinen huolenaihe on opiskelijoiden riittävyys, kun ikäluokat pienenevät. Yliopiston pitää olla myös riittävästi resursoitu opetuksen ja tutkimuksen järjestämiseksi.

Oulun yliopiston panos tietoliikennetekniikan kehittämisessä on oma lukunsa. Tällä hetkellä eletään jo 6G:n tunnelmissa ja yliopiston maine langattoman tietoliikennetekniikan kehittämisessä on kiistaton. Viestinnällinen tarina siitä, että lähes kolme miljardia ihmistä maapallolla käyttää päivittäin Oulun yliopistossa kehitettyä teknologiaa kaipaa silti vielä kehittämistä. Kiehtova tarina saa lisäaineksia myös oman rauhannobelistin saavutuksista.