Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Melu ja tärinä huo­mioon Li­min­gan­tul­lin ra­ken­ta­mi­ses­sa

Limingantullin asemakaavan muutokseen on tehty luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen pieniä muutoksia. Muun muassa Rautatienkatua on levennetty kaksi metriä ja jonkin verran myös Harjapäänkatua lumitilan järjestämiseksi.

Limingantullin asemakaavan muutokseen on tehty luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen pieniä muutoksia. Muun muassa Rautatienkatua on levennetty kaksi metriä ja jonkin verran myös Harjapäänkatua lumitilan järjestämiseksi.

Luonnokseen jätettiin kahdeksan kirjallista mielipidettä. Monessa niistä puututtiin lähellä kulkevan rautatien tärinä- ja meluhaittoihin, jotka molemmat on asemakaavoituksen mukaan huomioitu kaavamääräyksillä. Haittoja lievennetään rakennusten ja toimintojen sijoituksella sekä rakenteellisilla seikoilla.

Kaavamuutoksella Harjapäänkadun ja nykyisen Härkätien väliin kaavoitetaan 1350 asuntoa yhteensä noin 2800 asukasta varten.

Samalla Härkätien nimi katoaa kartalta, kun Rautatienkatu jatketaan Saaristonkadun risteyksestä radan vartta kaartaen Limingantiehen saakka. Limingantien liikenteen sujuvuutta parannetaan lisäkaistalla. Alasintien ja Rautatienkadun risteykseen on merkitty kiertoliittymä.

Härkä säilyy nimistössä Härkäraitti-nimisenä kevyen liikenteen väylänä ja Härkäpuistona.

Kaavaluonnoksen mukaan Limingantien varsi varataan toimistorakentamiseen, kun alueen keskiosat ovat asuntotuotannon aluetta. Rautatien puoleinen osa varataan liikerakentamiseen.

Tulevan rakentamisen katsotaan olevan Oulun keskustan täydennysrakentamista, jolloin palvelut on haettava kaupungin keskustasta.

Pääosa taloista on viisi- ja kuusikerroksisia, mutta viisi taloa merkitty kahdeksankerroksisiksi.

Kaavassa esitetään säilytettäväksi nykyisen Ilmarinkadun varresta Vianorin tynnyriholvirakennus ja Hammarin vanhat rakennukset.