Me­hi­läi­sen ty­tär­yh­tiöi­den hen­ki­lös­tö marssi ulos Kemissä ja Tor­nios­sa – Työn­te­ki­jöil­lä huoli po­ti­las­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta

Mehiläisen tytäryhtiöiden henkilöstö marssi ulos työpaikoiltaan puoleksi tunniksi Kemissä ja Torniossa torstaina iltapäivällä.

Yksi ulosmarssin kohteista on Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä.
Yksi ulosmarssin kohteista on Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä.
Kuva: Joel Karppanen

Mehiläisen tytäryhtiöiden henkilöstö marssi ulos työpaikoiltaan puoleksi tunniksi Kemissä ja Torniossa torstaina iltapäivällä. 

Ulosmarssi tapahtui kello 14.45–15.15 välisenä aikana Mehiläinen Länsi-Pohjan, Mehiläinen Terveyspalveluiden ja Mehiläinen Työelämäpalveluiden Kemin ja Tornion toimipisteissä. Ulosmarssiin osallistuvat ne Tehyn ja Superin työntekijät, joihin noudatetaan joihin noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES)

Ulosmarssin syinä ovat Tehyn ja Superin työntekijöiden ammattiosastojen mukaan työnantajan tekemät muutokset, jotka ovat johtaneet työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen olennaiseen heikentymiseen, vuoden 2018 lomarahojen maksamisen eriarvoisuus ja järjestelyvaraerän maksamisen viivästyminen.

Henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia ovat ammattiosastojen mukaan huonontaneet muutokset, jotka työnantaja on toteuttanut nopeassa tahdissa ja säästönäkökulmasta. Muutoksia ei ole etukäteen valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa tai kuultu henkilökunnan mielipidettä toteuttamistavasta.

Tiedotteessaan ammattiosastot kertovat, että työtahti on niin tiivis, että asiakkaan yksilöllinen ja laadukas hoito ei toteudu. Ammattiosastojen mukaan työntekijöillä on huoli potilasturvallisuuden vaarantumisesta ja tunne siitä, ettei työtä voi tehdä niin hyvin kuin pitäisi. Tiedotteen mukaan osaavaa henkilöstöä on jo irtisanoutunut kiireen ja työolojen muutosten vuoksi.

Ulosmarssin syksi listataan myös esimerkiksi se, että henkilöstölle on maksettu vuoden 2018 lomarahoja erisuuruisina. Tätä perustellaan tiedotteessa sillä, että osa henkilöstöstä on saanut täydet lomarahat ja osalta on leikattu niistä 30 prosenttia. Ammattiosastojen mukaan tasa-arvoistamisesta ei ole päästy sopuun työnantajan kanssa. 

Samalla syyksi listataan myös se, että vuoden alussa maksuun tullut järjestelyerä on yhä neuvottelematta Mehiläinen Länsi-Pohjassa. Järjestelyerän piti olla maksussa maaliskuun lopussa. 

Ammattiosastojen mukaan henkilöstöjärjestöt tekivät ehdotuksen erän maksamisesta 20. helmikuuta, mutta työnantaja ilmoitti huhtikuun alussa, että asiasta neuvotellaan 18. huhtikuuta.