Tilaajille

Me­di­taa­tio-op­paan kir­joit­ta­nut Monika Luuk­ko­nen oppi naut­ti­maan ny­ky­het­kes­tä bud­dha­lais­ten elä­män­oh­jei­den avulla: "Enää minun ei tar­vit­se haa­veil­la ek­soot­ti­ses­ta lomasta ol­lak­se­ni tyy­ty­väi­nen"

Kempeleestä lähtöisin oleva Monika Luukkonen lähti töihin Japaniin, palasi vuosien jälkeen maailmalta Ouluun ja toi mukanaan buddhalaisen elämänfilosofian, jonka mukaan kaikki olennainen löytyy nykyhetkestä.

Kempeleestä lähtöisin oleva Monika Luukkonen lähti töihin Japaniin, palasi vuosien jälkeen maailmalta Ouluun ja toi mukanaan buddhalaisen elämänfilosofian, jonka mukaan kaikki olennainen löytyy nykyhetkestä. Nyt hän on julkaissut kirjan, joka opettaa rauhoittamaan mielessä kytevän kaaoksen.

Vuonna 2006 Lontoossa asuessaan Monika Luukkonen huomasi elävänsä jatkuvassa odotustilassa. Joko hän odotti viikonloppua, suunnitteli jotakin tulevaa lomaa tai mietti, miten hänen itsensä pitäisi vielä kehittyä jollain tavalla paremmaksi. Sen hetkisessä elämässä hän ei koskaan ollut aivan tyytyväinen.

Luukkonen tunsi tarvetta alkaa etsiä pysyvämpää elämänasennetta ja keinoja, joiden avulla voisi olla läsnä hetkessä ja avoimempi ympäristölle.