Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Markkuu va­lit­tiin maa­kun­nan vuoden kyläksi – Kun kylät ovat elin­voi­mai­sia, kun­ta­kin on elin­voi­mai­nen, Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va muis­tut­taa

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on valinnut Markkuun kylän Tyrnävältä maakunnalliseksi vuoden kyläksi 219.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista kyläjuhlaa vietettiin lauantaina Iin Kuivaniemellä.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista kyläjuhlaa vietettiin lauantaina Iin Kuivaniemellä.
Kuva: Jukka Leinonen

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on valinnut Markkuun kylän Tyrnävältä maakunnalliseksi vuoden kyläksi 219. Valinta julkistettiin lauantaina Merihelmessä Iin Kuivaniemellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa kyläjuhlassa.

Noin 400 asukkaan Markkuu sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Oulusta.

Perusteluiden mukaan Markkuun Seudun kyläyhdistys ry on määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti kehittänyt kylän toimintaa ja löytänyt uusia ratkaisuja haasteiden voittamiseksi, eikä ole antanut niiden lannistaa kylän kehittämistä.

Valintaa perustellaan muun muassa sillä, että Markkuu tiedottaa avoimesti ja näkyvästi hyödyntäen uusia tiedotuskanavia ja kyläyhdistyksen toimintaa suunnitellaan yhdessä tehtävän kyläsuunnitelman avulla.

Lisäksi yhdistys on tehnyt yhteistyötä kunnan, muiden yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.

Kyläyhdistystä kiitetään myös lasten huomioimisesta kyläsuunnitelman tekemisessä sekä kyläläisten hyvinvoinnin edistämisestä erilaisilla tapahtumilla ja virkistystoiminnalla.

Kylätoimikunnan puheenjohtajan Marika Laurilan mukaan kunnianosoituksesta tulee hieno, juhlava olo.

– Mahtava tunne tästä työstä, mitä me yhdessä olemme tehneet, parikymmentä vuotta erilaisissa tehtävissä toiminut kyläyhdistyksen nykyinen sihteeri Riina Rahkila jatkaa.

Monipuolisuus, yhteen hiileen puhaltaminen, idearikkaus sekä aktiivinen porukka, josta löytyy monenlaista ja monipuolista osaamista, ovat Laurilan ja Rahkilan mielestä kyläyhdistyksen vahvuuksia.

– Uusia ideoita löytyy paljon. Koko ajan löytyy uutta intoa ja myös talkooväkeä löytyy. Nuoriso on aktiivisesti mukana muun muassa kerhotoiminnan vetäjinä. Mielestäni on todella mahtavaa, että yhteisöllisestä tekemisestä on jäänyt hyvä fiilis nuorille, Rahkila selventää.

Parhaillaan käynnissä olevalla Mahdollisuuksien Markkuu -investointihankkeella, jonka rahoittaja on Nouseva Rannikkoseutu ry, parannetaan harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kunnostamalla ja kehittämällä Markkuun luontopolkua sekä ampumaradan uimapaikkaa ja sen ympäristöä.

Sekä luontopolulla että uimapaikalla on vuosittain satoja käyttäjiä sekä Tyrnävältä että laajemmin Oulun seudulta.

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava muistutti, että kylä on ikivanha keksintö.

– Jos kylä nyt keksittäisiin, se olisi sosiaalinen innovaatio.

Kylät voivat olla myös esimerkkejä. Yhteisöllinen tekeminen tekee kunnanjohtaja Alatossavan mielestä renessanssia, ja juuri yhteisöllisyydessä kylät ovat olleet aika hyviä. Iin kunta on tehnyt työtä ja tukenut kylien toimintaa monilla tavoilla.

– Kun kylät ovat elinvoimaisia, kuntakin on elinvoimainen, Alatossava perustelee.

Markkuu on maakunnan ehdokas vuoden 2020 valtakunnalliseksi vuoden kyläksi.

Maakunnan kylätoiminnan edistäjä

Perustava kokous pidettiin Oulussa 30. elokuuta 1999.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on maakunnallinen kylien ja asukasyhdistysten edunvalvoja Pohjois-Pohjanmaalla.

Se on puoluepoliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylä- ja asukasyhdistysten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä sekä niiden omatoimisuutta ja elinvoimaisuutta.

Tehtävänä on edistää Pohjois-Pohjanmaan kylätoimintaa sekä toimia alueellisena tiedotus- ja yhteyskanavana.

Tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja kylien kanssa - tärkeä tavoite on rakentaa kestävä kanava kylä- ja kuntapäättäjien välille.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry toimii valtakunnallisen Suomen Kylätoiminta ry:n ja maakunnan kylien välisenä linkkinä sekä antaa lausuntoja kylätoimintaan liittyvissä asioissa.